Spoločnosť MathWorks zaradila do základného MATLABu možnosť nainštalovania si tzv. Add-Ons balíčkov, ktoré Vám umožnia pracovať s menšími zariadeniami