V tomto tipe si ukážeme, ako je možné už pri variante s jednokanálovým snímačom simultánne merať výšku hladiny a prietok v otvorených nádržiach a žľaboch. Celé nastavenie je možné vykonať za menej ako dve minúty. Postup je možné vidieť aj na sprievodnom videu.