Funkcia publikovania skriptov "publish" je vstavanou funkciou, ktorú ponúka programové prostredie MATLAB. Jedná sa o veľmi užitočnú funkciu, ktorá Vám spustí celý skript a výsledky uloží do súboru aj s komentármi, obrázkami a výpismi z príkazového okna.