,,Query Builder" v IFS Aplikáciách 9

Povieme si, čo to vlastne IFS ,,Query Builder" je, a aké jednoduché je vytvorenie tzv. Rýchlej zostavy v IFS Aplikáciách 9 s využitím tohto nástroja.

"Potrebujete vytvoriť Rýchlu zostavu a neovládate SQL. V IFS Aplikáciách 9 to nie je žiadny problém s nástrojom IFS Query Builder. IFS Query Builder umožňuje vytvárať Rýchle zostavy, bez toho aby museli poznať syntax SQL, názvy stĺpcov prípadne konštanty. IFS Query Builder pozná jednotlivé stĺpce a ich dátové typy pre zobrazenie, takže užívateľ si nemusí pamätať, respektíve poznať, ako sú napísané, ako formátovať dáta a čísla. IFS Query Builder taktiež vie, koľko z pohľadov je vzájomne prepojených, takže je naozaj jednoduché spojiť tieto pohľady! IFS Query Builder naviac pracuje s preloženými názvami jednotlivých pohľadov a stĺpcov, takže pre užívateľa je naozaj jednoduché vytvoriť Rýchlu zostavu, pretože nemusí poznať databázové názvy jednotlivých pohľadov a stĺpcov."

Obr. 1

1. Vytvorenie novej Rýchlej zostavy s využitím IFS Query Builder, kedy sa režim tvorby zostavy automaticky prepne do Query Builder režimu.

Obr. 2

2. Do vyhľadávacieho poľa sa vloží názov pohľadu, prípadne časť názvu pohľadu. Na základe vloženého reťazca, systém automaticky zobrazí dostupné pohľady, vyhovujúce vloženej podmienke.

Obr. 3

3. ,,Rozkliknutím" zvoleného pohľadu sa zobrazia stĺpce, s ktorými je možné pracovať pri tvorbe zostavy.

Obr. 4

4. Následne sa veľmi jednoducho vytvorí požadovaná zostava: 1. ,,drag and drop" metódou dotiahnu požadované stĺpce, ktoré sú požadované v zostave do hornej časti IFS Query Buildera. Pokiaľ je požadovaný užívateľský názov stĺpca, je možné ho zadať ako alias daného stĺpca. 2. z predpripravených vyberačov sa vložia požadované logické podmienky zostavy 3. ak je potrebné, opäť z predpripravených vyberačov sa zrealizuje prepojenie pohľadov, z ktorých sa vytvára zostava.

Obr. 5

5. V prípade potreby, IFS Query Builder umožňuje zobrazenie pohľadov súvisiaich s užívateľom zvoleným pohľadom/pohľadmi.

Obr. 6

6. Zostava, vytvorená cez IFS Query Builder je pripravená k použitiu.

"IFS Query Builder predstavuje jednoduchý a efektívny nástroj na tvorbu zostáv pre všetkých používateľov IFS Aplikácií, aj pre tých, ktorí neovládajú jazk SQL. Tento nástroj je dostupný priamo v IFS Aplikáciách, a je zameraný na rýchlu a jednoduchú tvorbu zostáv.  Vďaka IFS Query Buider si naozaj každý užívateľ dokáže vytvoriť zostavu, ktorú potrebuje k svojej práci v IFS Aplikáciách. "