"Potrebujete vytvoriť Rýchlu zostavu a neovládate SQL. V IFS Aplikáciách 9 to nie je žiadny problém s nástrojom IFS Query Builder. IFS Query Builder umožňuje vytvárať Rýchle zostavy, bez toho aby museli poznať syntax SQL, názvy stĺpcov prípadne konštanty. IFS Query Builder pozná jednotlivé stĺpce a ich dátové typy pre zobrazenie, takže užívateľ si nemusí pamätať, respektíve poznať, ako sú napísané, ako formátovať dáta a čísla. IFS Query Builder taktiež vie, koľko z pohľadov je vzájomne prepojených, takže je naozaj jednoduché spojiť tieto pohľady! IFS Query Builder naviac pracuje s preloženými názvami jednotlivých pohľadov a stĺpcov, takže pre užívateľa je naozaj jednoduché vytvoriť Rýchlu zostavu, pretože nemusí poznať databázové názvy jednotlivých pohľadov a stĺpcov."