Spoločnosť ebm-papst ponúka široké portfólio bezkefkových ventilátorov s elektronickou komutáciou radu Green Tech takmer pre akúkoľvek aplikáciu. Ventilátory sú osadené s integrovaným rozhraním RS-485.