Simulátor pracuje v dvoch módoch: Mode1: Profile diagram a Mode2: Parameter calculating for positioning. Mode1 použite v prípade už existujúcej sústavy, kde poznáte požadovanú vzdialenosť a dynamické parametre sústavy. Mode2 použite v prípade návrhu novej sústavy. Všetky jednotky sa zadávajú v tzv. engineering units.