Simulátor dynamiky pohybu po S krivke pre servomotory a lineárne aktuátory

V tomto tipe si ukážeme, ako možno pomocou voľne dostupného softvéru simulovať dynamiku pohybu pre servomotory a lineárne akčné členy.

Simulátor pracuje v dvoch módoch: Mode1: Profile diagram a Mode2: Parameter calculating for positioning. Mode1 použite v prípade už existujúcej sústavy, kde poznáte požadovanú vzdialenosť a dynamické parametre sústavy. Mode2 použite v prípade návrhu novej sústavy. Všetky jednotky sa zadávajú v tzv. engineering units.

Obr. 1

Zobrazenie rozhrania pre prípad už existujúcej sústavy (Mode1). Do jednotlivých polí sa zadáva známa vzdialenosť, rýchlosť, zrýchlenie, spomalenie a pod.

Obr. 2

Po zadaní parametrov vyberte tlačidlo CALC, následne prebehne výpočet a zobrazenie jednotlivých kriviek. Graf je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte a parametre do csv súboru. Po uzatvorení grafu uvidíte v spodnej časti tabuľky vypočítané parametre. 

Simulátor dynamiky pohybu po S krivke je možné stiahnuť na adrese: www.automation.sk/ProfileViewer.zip