Programové prostredie MATLAB zaradilo od vydania 2013b, pre ľahkú manipuláciu s tabuľkovými dátami, nový dátový typ  "table". Premenné typu table sú cielené na dáta, kde stĺpce predstavujú veličiny (vlastnosti) a riadky jednotlivé prvky, ktoré sú popísané hodnotami veličín.