Jedna z najčastejších zmien počas preskúšavania alebo výroby je nastavenie osadenia - väčšinou osadenia nástroja, ale niekedy aj osadenia obrobku. V prípade nedostatočnej pozornosti pri zadávaní hodnôt zmeny môže dôjsť k pokazeniu dielov, v horšom prípade dokonca ku kolízii.