Nástroj Product Pre-Selection Tool Vám po zadaní zakladných parametrov aplikácie odoporučí vhodné aktuátory a následne si môžete pozrieť ich katalógové listy. Je potrené zadať nasledujúce parametre: pôsobiace sily Fx, Fy/Fz, max. rýchlosť, max. zrýchlenie, max. záťaž, vzdialenosť, požadovaná presnosť a orientácia.