FieldCare je univerázlny nástroj spolčnosti Endress+Hauser pre konfiguráciu a správu prevádzkových prístrojov tejto spoločnosti ako aj prístrojov tretích strán, ktorý poskytuje široké spektrum funkcionality, od parametrizácie zariadenia až po monitorovanie stavu. FieldCare je možné rozširovať a aktualizovať kedykoľvek, čo zabezpečí zlepšovanie jeho funkcionality.