Na kontroléri BX9000 možno pre diagnostické účely vytvoriť jednoduchú html stránku, ktorá sa dá použiť napríklad na zobrazenie reťazcov z PLC. Ak je stránka aktívna, možno ju jednoducho zobraziť zadaním IP adresy do webovského prehliadača.