Grafické užívateľské rozhranie V MATLABe predstavuje interaktívne vývojárske prostredie pre vytváranie rôznych príkladov, ktoré môžu obsahovať rôzne tlačidlá, zoznamy, menu, obrázky a podobne.