Vstavané nástroje uľahčujú používateľom výpočtového prostredia MATLAB prácu pri základných alebo často sa opakujúcich operáciach. Navyše sú schopné zaznamenať postupnosť zadaných operácií a vygenerovať kód pre opätovné použitie. Jedným z takýchto je aj nástroj imaqtool, ktorý si predstavíme.