Model Dependency Viewer je vstavaný nástroj Simulinku, ktorý Vám umožní získať závislosti na jednotlivých blokoch (subsystémoch) v modeli. Teda čiže ak sa napríklad odkazujete na niektoré knižnice. Zároveň Vám vie vykresliť aj prípadné inštancie modelu.