Automatizovať a robotizovať alebo nie? To je otázka!

Aby som sa náhodou nedostal do úzkych ani do prieku z oveľa fundovanejšími osobami a inštitúciami, hneď na úvod prechádzam do obrany – nie som žiaden odborník, analytik ani skúsený vizionár v oblasti ekonomiky, ba ani automatizácie a robotiky. To sú mnohí moji priatelia a známi. No napriek tomu mi to nedá a stále si musím klásť otázku – kam to všetko smeruje? Zúžim to len na to, čomu sa venujeme aj v našom vydavateľstve, na automatizáciu, robotiku, priemysel…

Najskôr globálny pohľad na vývoj robotiky a najnovšieho hitu spolupracujúcich robotov. V roku 2016 tvorili kolaboratívne roboty menej ako päť percent celosvetového predaja robotov. Renomovaní priemyselní analytici odhadujú, že do roku 2020 by mohol tento trh dosiahnuť objem predaja 3 mld. dolárov a nasadených by už malo byť okolo 150 000 týchto robotov. A v roku 2025? Malo by ich byť viac ako 600 000! Ak budú tieto trendy pokračovať, zapíše sa rok 2018 ako rok, keď kolaboratívne roboty definitívne vstúpili do hlavného prúdu robotiky. A to nehovoria len „nejakí“ odborníci a nenasadzujú ich len „nejaké“ menšie firmy. V Mercedes-Benz sa nedávno rozhodli nahradiť na svojich výrobných linkách niekoľko robotov ľuďmi. Podľa vedúceho plánovania výroby v Mercedese Markusa Schaefera sa im vďaka spolupráci ľudí so strojmi – robotmi podarilo dosiahnuť podstatne vyššiu úroveň prispôsobiteľnosti a tým vyrobiť podstatne viac produktov.

A teraz k pracovnému trhu. Podľa prieskumu spoločnosti Ipsos medzi 100 českými spoločnosťami musela takmer jedna tretina z nich v minulom roku zrušiť objednávky pre nedostatok pracovných síl. Na druhej strane sa podľa ďalšej renomovanej agentúry Bloomberg podarilo kombináciou efektu nedostatku pracovnej sily a vďaka investíciám do automatizácie dosiahnuť za posledných 12 mesiacov rast českého HDP na úrovni 5 %. No a ešte jeden údaj od Medzinárodnej federácie robotiky IFR – v porovnaní s rokom 2016 sa v strednej a vo východnej Európe nasadilo v minulom roku o 28 % viac robotov. V tomto regióne sa očakáva 21 % ročný kumulovaný rast, čo predstavuje takmer dvojnásobok európskeho priemeru. Ťahúňom bude podľa analytikov z Forbes poľská ekonomika, ale vďaka ľahkej dostupnosti prostriedkov v hotovosti a daňovým stimulom sa centrami najväčších inovácií v priemyselnej výrobe stanú aj Maďarsko, Česko, Rumunsko či Turecko.

Bojovať s robotmi a automatizáciou nie je zmysluplné. Podstatne dôležitejšie bude sústrediť sa na to, čo budú vykonávať ľudia, ktorých tieto technológie nahradia. Obávam sa, že v najbližšom období u väčšiny takto postihnutých ľudí nebude tá odpoveď triviálna. Inšpiráciou môže byť prístup Mercedesu.