Čakajú nás významné inovácie

Uchopovače na konci robotického ramena sú zodpovedné za to, čo už vyplýva z ich názvu – za uchopenie predmetov. Sú nevyhnutnou súčasťou činnosti robota, najmä pri manipulácii s materiálom a pri aplikáciách typu zober a polož, kde musí robot spoľahlivo vyzdvihnúť a zložiť diely. Uchopenie predmetov, najmä v prostredí veľkoobjemovej výroby, musí byť presné a spoľahlivé, aby sa dosiahla požadovaná efektivita.

Automatizácia v priemyselnom prostredí využívajúca robotiku sa v poslednom období viac zamerala na spoluprácu s ľuďmi ako na ich odstránenie z procesov. Z tohto dôvodu sú najpokrokovejšie uchopovače robotov navrhnuté tak, aby boli svojou podstatou kolaboratívne.

Na základe dôkladného výskumu prahu ľudskej bolesti majú niektoré uchopovače robotov teraz svoju maximálnu silu obmedzenú konštrukčným riešením. Tieto spolupracujúce uchopovače sú skonštruované tak, aby nikdy nepresiahli definovanú veľkosť sily, ktorá by mohla spolupracujúcemu človeku spôsobiť zranenie.

Uchopovače robotov budúcnosti posunú bezpečnosť a spoluprácu na novú úroveň. Niektoré prototypy sú vybavené radom pokročilých snímačov na zisťovanie prítomnosti a pohybu človeka. Tieto snímače prenášajú informácie ďalej a aby sa predišlo akémukoľvek úrazu alebo nebezpečnej situácii, sú schopné iniciovať vypnutie systému.

Vo viacerých prototypoch robotických uchopovačov sú už nasadzované aj hmatové snímače, čo umožňuje robotom určiť, koľko sily treba na bezpečné uchopenie objektu.

Ďalšie snímače prispievajú k vyššej presnosti pri uchopovaní tým, že dokážu lokalizovať súčiastky, aj keď nie sú v rovnakej orientácii.

Uchopovače robotov budúcnosti budú jednoznačne inteligentné zariadenia schopné bezpečnejšej spolupráce s ľudskými pracovníkmi. Zdokonalené senzorové systémy poskytnú týmto úchopom zmysel pre dotyk. Ich súčasťou bude aj pokročilý bezpečnostný systém, ktorý zabráni nebezpečným situáciám. V blízkej budúcnosti sa v tejto oblasti dočkáme mnohých významných inovácií.