Pri šoférovaní sa pozeráme dopredu a nie dozadu, pretože takto dokážeme reagovať na meniace sa situácie na ceste. Pozeranie sa dozadu bude spôsobovať nesprávne otočenia volantom a problémy. Narazíte do pár vecí, budete zmätený, nakoniec budete šoférovať pomalšie, aby ste sa vyhli vážnym chybám a blížiacu sa katastrofu uvidíte už len vtedy, keď sa stane. Na takejto ceste zároveň prehliadnete všetky dobré príležitosti a budete riešiť viac problémov. Dostanete sa do cieľa, ale nebude to žiadna pohodová ani efektívna cesta... a takto nejako to vyzerá v prevádzkach, ktoré stále využívajú prevažne papierové záznamy.

Ak nezbierate údaje z prevádzky v reálnom čase:

  • Stále pracujete s neaktuálnymi údajmi. Samozrejme, že v prípade núdze môže niekto zájsť do prevádzky a vyriešiť situáciu, ale koľko prerušení takéto riešenie spôsobí?
  • Vytvárate začarovaný kruh postavený na reakciách na základe zastaraných výrobných údajov. Údaje získate týždeň po výrobnom cykle a plánujete reakciu. Potom čakáte na ďalšie údaje, aby ste zistili, či vaša reakcia priniesla zlepšenia, takže môžete naplánovať ďalší zásah a znovu čakať.
  • Jednoduché zbieranie údajov je viac práca ako prínos, pretože takýto proces sa nedá zautomatizovať. Vzhľadom na to, že údaje sú z minulosti a málo hodnotné, niektoré spoločnosti sa ani neobťažovali takéto údaje zbierať. To spôsobilo, že na úrovni prevádzky boli akceptované problémy a neefektívnosť.

Nepodarky, chyby v kvalite, problémy, ktorým sa dá predchádzať, a chybné kroky vo výrobe sú stále charakteristické pre výrobcov používajúcich papier a spoliehajúcich sa na zastarané údaje pri riadení prevádzky. Len čo spoločnosť začne využívať údaje z prevádzky zbierané v reálnom čase, prínosy sa začnú rýchlo objavovať. Patria medzi ne:

  1. Zvýšenie kvality včasnou identifikáciou potenciálnych problémov skôr, ako sa stanú vážnymi (a nákladnými).
  2. Lepšia reakcia na požiadavky zákazníkov zmenou priority objednávky, ak si to situácia vyžaduje.
  3. Zaujatie zákazníkov vďaka vašej rýchlejšej reakcii na ich požiadavky a okamžitým zodpovedaním ich otázok.
  4. Eliminácia dohadov a posilnenie pracovníkov s rozhodovacími právomocami tak, aby mohli rozhodovať s takými presnými informáciami,
    ako je to len možné.
  5. Lepšia reakcia na zmeny v prevádzke zvýšením účinnosti pomocou nastavenia procesov využívajúcich aktuálne údaje. 

Spoločnosti používajúce papierové záznamy zistia pri svojom posune vpred,že bude čoraz ťažšie prežiť nápor konkurentov, ktorí už prešli na systém riadenia výroby s aktuálnymi údajmi. Veľa firiem ešte stále riadi svoje prevádzky na základe papierových podkladov. Neexistuje dôvod, aby boli prevádzky stále riadené s nepresnými a zastaranými údajmi alebo aby boli stále závislé od papierových záznamov.

Sú to MES systémy, ktoré dokážu zabezpečiť návratnosť investície len v priebehu niekoľkých mesiacov. S dobre naplánovaným procesom môžete zvládnuť ich nasadenie v priebehu niekoľkých týždňov a v krátkom čase spustiť zber údajov z prevádzky v reálnom čase. V nasledujúcich fázach sa môžete sústrediť na nasadenie pokročilejších funkcií systému, aby ste uspokojili všetky potreby vašej prevádzky.