Odbornosť človeka

Systém prediktívnej údržby založený na UI je v zásade nástrojom na podporu rozhodovania, ktorý umožňuje tímom údržby prinášať svojim zamestnávateľom väčšiu hodnotu. Automatizované systémy sú však len také účinné ako ľudia, ktorým slúžia. Na zabezpečenie toho, aby dostávali údaje potrebné na vytváranie zmysluplných prehľadov, sú potrebné ľudské znalosti. Napríklad zavedením automatizovanej prediktívnej údržby jeden z našich zákazníkov v automobilovom sektore dokázal monitorovať 2 000 aktív, čo boli takmer všetky zariadenia prevádzky v danej časti, namiesto maximálne 50 aktív, ktoré bol schopný vyhodnocovať pri manuálnom systéme. Celý tím údržby bol zrazu prínosnejší – namiesto zníženia počtu zamestnancov bol ten istý tím schopný poskytnúť oveľa lepšie výstupy.

Silný nástroj

Profesionáli v oblasti údržby dobre poznajú svoje aktíva. Ak prejdú okolo stroja a počujú zvláštny zvuk alebo cítia niečo neobvyklé, zvyčajne to budú považovať za znak toho, že niečo nie je v poriadku. Automatizovaný nástroj prediktívnej údržby nie je iný. Na vyhľadávanie zmien v údajoch využíva inteligentné algoritmy – svoj „zmysel pre údaje“, aby zistil, či s daným technologickým zariadením nie je niečo v poriadku. Zistenie následne posunie na používateľa, aby rozhodol o ďalšom kroku. Jednoducho to zvyšuje efektivitu; na človeku teda stále záleží.

UI má v konečnom dôsledku podporovať tímy údržby, nie ich nahrádzať. Zo skúseností našich zákazníkov sme videli, že používanie takýchto automatizovaných nástrojov prediktívnej údržby úplne zmenilo spôsob ich práce; od opakujúcich sa neplodných kontrol až po získanie cielených a dôležitých poznatkov vedúcich k úspešnému zásahu.