V rámci úspory investičných prostriedkov sme pri zavádzaní istého produkčného riadiaceho systému odsúhlasili dodávku systémov na báze operačného systému Linux. Keďže išlo o desiatky zariadení, javila sa voľba tohto operačného systému veľmi výhodná. Podobne bol vybudovaný aj databázový klaster.

Vytriezvenie priniesla praktická prevádzka a údržba systému. Počet špecialistov medzi nami na systém Linux sa rovnal nule, pár príkazov, ktoré sme odkukali od dodávateľa pri oživovaní, nám dlho nevystačilo. Podobne bolo na tom aj naše profesionálne oddelenie pre informačné technológie. Ďalšie problémy nastali pri náhrade hardvéru. Súviselo to jednak s normálnymi výpadkami (čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí) a tiež pri rozširovaní systému. Ak sa nepoužil prakticky identický počítač, bolo pôvodné programové vybavenie bez úprav neprenášateľné. To podstatne zúžilo priestor na výber dodávateľa, čo sa, samozrejme, prejavilo na cene.

Alternatívou bolo zakúpenie nového jadra operačného systému pre nový HW, a teda prevádzkovanie dvoch verzií programu. Náklady navyše nám teda vznikli tak či tak. Na stretnutí používateľov tohto riadiaceho systému z európskych závodov koncernu vyplynulo jediné – napriek všeobecnej nedôvere k systému Windows ako operačnému systému pre riadiace systémy je to v súčasnosti lepšia alternatíva ako Linux. Počet pracovníkov, ktorí majú aspoň základné vedomosti a skúsenosti s Windows, je podstatne väčší ako znalcov Linuxu (medzi mojimi známymi napr. nemá ani jeden doma hlavný rodinný počítač s Linuxom). V prípade výpadku HW väčšinou možno portovať program na ľubovoľný počítač, ktorý je poruke. Inovácia HW nevyžaduje nevyhnutne zakúpenie nových verzií programu.

V konečnom dôsledku sa teda ukázalo, že v našom prípade nebol Linux tá správna voľba. Avšak v niektorých prípadoch ma Linux veľmi láka (ako medaila v stavaní snehuliaka). Ak prejdeme na webovo orientované systémy, môžu mať tenkí klienti, na ktorých beží iba webový prehliadač, prakticky ľubovoľný operačný systém. Tu nám môžu nízke nároky Linuxu na HW ušetriť naozaj veľa prostriedkov. A určite to bude znamenať aj stlačenie cien komerčných operačných systémov. Žeby sme sa dočkali budúcnosti, keď dostaneme za použitie určitého operačného systému zaplatené, pretože sa jeho tvorca bude podieľať na ziskoch z aplikácií?