Pojem Industrie 4.0 bol predstavený verejnosti v roku 2011 na výstave automatizačnej techniky v Hannoveri ako program nemeckej vlády. Cieľom má byť vrátenie priemyselnej výroby späť do Európy s výrobnými nákladmi na úrovni lacných mimoeurópskych ekonomík.

V USA vznikla v roku 2014 organizácia Industrial Internet Consortium (IIC), ktorá má v súčasnosti 212 členov. Založili ju firmy AT&T, Cisco, GE, IBM a Intel s cieľom urýchliť vývoj a nasadenie komunikačných technológií na prepojenie strojov a zariadení a inteligentných analýz. IIC má koordinovať priority a uvoľňovať technológie pre priemyselný internet.

Bohužiaľ, ukazuje sa, že vládou riadený výskum a vývoj nie je práve najlepšia a najrýchlejšia cesta k cieľu. Ako skonštatoval Reinhard Clemens, CEO T-Systems, „IIC postupuje pragmaticky, bez veľkolepej štandardizácie. Naša dôslednosť nás môže ohroziť. V konečnom dôsledku možno nezvíťazí najlepší, ale najrýchlejší. Prvý polčas sme prehrali.“ Jediným riešením je priama spolupráca priemyselných podnikov. V prospech amerického modelu hovorí aj to, že členmi IIC sa už stali aj najvýznamnejšie európske koncerny.

Niektoré princípy I40 však vo mne vyvolávajú aj rad otázok.

  • Prečo treba prenášať cez internet komunikáciu medzi jednotlivými komponentmi stroja? Pôjde o vzdialenú diagnostiku, ktorá zredukuje potreby údržby na úrovni podniku alebo o dohľad sledujúci iné ciele?
  • Čo sa stane, ak sa internetové spojenie preruší?
  • Bude komunikácia naozaj bezpečná, neodpočúvateľná a nezneužiteľná?
  • Čo spraví s nákladmi podnikov spoplatnenie internetovej komunikácie? Kto bude financovať nevyhnutné rozšírenie internetovej infraštruktúry?
  • Nie je plytvaním zdrojov zhromažďovanie údajov bez ich predchádzajúcej klasifikácie a triedenia len preto, aby sa dali použiť mechanizmy pre big data, prípadne neskôr smart data? Alebo sa zhromažďovaním údajov sledujú iné ciele?
  • Naozaj sme presvedčení, že technika v najbližších, povedzme, dvadsiatich rokoch umožní jednoduché prekonfigurovanie stroja/linky na iný produkt bez zásahu človeka?
  • Ako sa vyrovnáme s nepotrebnou pracovnou silou?

A na záver posledná otázka – máme už Industrie 3.0 v priemysle naozaj zavedený?