Mimochodom pri zavádzaní v našom závode (písal sa rok 2000) nemal v koncerne ani u konkurencie obdobu. Za to, že sme tento riadiaci systém spolu s našimi dodávateľmi a s podporou ostatných útvarov podniku (vrátane IT, pretože tento systém je priamo prepojený s hlavným systémom riadenia výroby a kvality) dotiahli do úspešného konca, sa vôbec nemusíme hanbiť. Práve naopak.

Systém postupne preberajú ostatné závody koncernu. Za tie roky vývoja, ktorý prebiehal pri plnej výrobe, sme preskákali kadečo. Napríklad aj nezdokumentovanú chybu v databáze od lídra trhu s databázami (vtedy ešte pod OS Linux). A preto si myslím, že mám(e) nárok aj na výroky, s ktorými nemusia všetci súhlasiť. Pre tých, ktorí prispeli rozumnými podnetmi, opíšem stručne tento systém. Slúži na riadenie a zber dát z uťahovacích procesov. Do systému sú integrované automatické stanice riadené programovateľnými logickými automatmi, ručné pracoviská s elektronicky riadenými nástrojmi, kontrolné stanice na priebežnú kontrolu kvality a tlač protokolov.

Nadradený systém pozostáva z aplikačného servera, ktorý komunikuje so systémom riadenia výroby a kvality, databázového servera, aplikačných serverov na riadenie staníc s logickými automatmi a dvoch samostatných aplikácií na zber údajov z ručných riadení. Stanice HMI sú vybavené skenermi na čítanie čiarového kódu, čítačkou multifunkčných preukazov na identifikáciu pracovníkov a dotykovou obrazovkou. Celkovo má systém viac ako 450 účastníkov pracujúcich v reálnom čase. Operačné systémy – HMI – Linux, riadenia ručných uťahovačiek – bez alebo OS9, logické automaty Siemens S7 300, 400, komunikačné PC – MS DOS, databázové a aplikačné servery Windows 2003 server. Nedávno bola na základe skúseností zmenená štruktúra aplikačných a databázových serverov – každá výrobná linka dostala kompletný vlastný systém (servery, databáza, aplikácie) s možnosťou vzájomného zálohovania.

Celá skupina aplikačných serverov pracuje na virtuálnych PC v prostredí VMware. Reakcia systému nesmie byť viac ako 1 s, systém musí byť schopný ďalej pracovať aj pri výpadkoch komunikácie (v každom HMI je „zásoba“ 200 vozidiel, vyrovnávacia pamäť riadení uchováva posledných 5 000 údajov z procesu), sú pripravené núdzové stratégie pri poruche uťahovačky, skenera, čítačky preukazov. Kontroluje sa sekvencia vozidiel, do systému je integrovaná databáza pracovníkov oprávnených pracovať s uťahovacou technikou. Jednoducho všetko potrebné na to, aby sme každé dve minúty vyrobili na každej linke vozidlo v najvyššej možnej kvalite.