a aby sme neurazili aj WORLDFIP, SENSORBUS, SERCOS, P-NET, ETHERCAT, KNX/EIB, BATIBUS, TTP-A, ARINC, K-BUS, CONTROLNET, CC-NET, FIPIO, DALI. Zrejme každý vývojár riadiacich systémov pocíti po určitom čase nutkanie vymyslieť zbernicu. Najlepšie takú univerzálnu – od ovládania vrát na stodole až po jadrový reaktor.

S minimálnymi nárokmi na kabeláž, odolnú proti rušeniam, bez obmedzenia počtu účastníkov, najrýchlejšiu, otvorenú pre pridávanie funkcií, nezávislú od prenosového média, bez dodatočného zaťaženia riadiacej jednotky. Sme závod, kde by sa dodávatelia strojov mali držať našich predpísaných štandardov – máme určené typy riadiacich systémov, typy pohonov a predpísané riadiace zbernice. To je zrejme dôvod, prečo sa u nás stretnete takmer so všetkými typmi zberníc – od jednoduchej sériovej RS485, cez Interbus a Profibus až po bezdrôtový ethernet. Zbernice nám prinášajú úspory kabeláže, sprehľadnenie systému, možnosť decentralizovaného riadenia. Ale zároveň s nimi prichádza jeden problém – kde vziať personál na údržbu strojov a zariadení, ktorý ovláda všetky tieto technológie a je k dispozícii 24 hodín denne?

Riešením by mohlo byť vytvorenie riadiacej a komunikačnej zbernice, ktorá „prevalcuje“ všetky ostatné. Osobne vkladám veľ ké nádeje do ethernetu a jeho rôznych derivátov – rýchlosťou mieri k 100 Gb/s, ako prenosové médium je k dispozícii kábel, optika, vzduch. A ako ďalšia úroveň by sa mi páčilo niečo ako ASi – jednoduché dvojvodičové pripojenie snímačov a akčných členov. Alebo ethernet až po najnižšiu úroveň, kde sa bude každý snímač a ventil hlásiť ako webová stránka?