Možnosti zmiernenia dosahu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

V posledných rokoch sa stretávame s problémom nedostatku pracovnej sily a ešte horšie je to s kvalifikovanou pracovnou silou. Nechcem byť negatívne naladený, ale prognózny hovoria, že to bude ešte horšie. Za tým trendom je niekoľko vplyvov, ktoré tento vývoj pracovnej kapacity v minulosti determinovali. Nebudem analyzovať problém z pohľadu jeho vzniku, ale chcem, aby sme sa zamysleli nad možnosťou zmiernenia dosahu, ktorý z tejto situácie hrozí.

Úplne nahradiť ľudský potenciál nie je možné, ale ak by sme atomizovali akýkoľvek proces, zistíme, že niektoré veci robíme rutinne. Každý proces je, samozrejme, špecifický, ale keď sme spravili analýzu procesov našich technikov údržby, zistili sme, že až 30 % celkového pracovného času robia veci rutinne. Takže ak dokážeme tieto stereotypné činnosti digitalizovať a automatizovať, ušetríme tretinu ľudského potenciálu.

Aby sme nezostali pri teoretických výkladoch, skúsim ukázať jeden príklad automatizácie procesu. Pri analýze procesov sme zistili, že najväčšiu časť pracovného času našich technikov zaberá agenda s montážnymi denníkmi dodávateľov. Tá spočíva v kontrole montážneho denníka, schvaľovaní, priraďovaní ku konkrétnej zákazke, vytvorení aktivity v rámci zákazky atď. Zavedením elektronických montážnych denníkov možno zabezpečiť ich automatickú kontrolu, priradenie k zákazke a vytvorenie aktivity pri danej zákazke. Technikovi údržby stačí už len schváliť automatizovaný proces.

Ešte väčší potenciál sa otvára pri využívaní znakov umelej inteligencie. Sme síce len v začiatkoch a veci len testujeme, ale pri dostatočnom množstve informácií nám umelá inteligencia vie poradiť alebo odporučiť spôsoby riešenia. Príklad: máte poruchu na zariadení a zavoláte odborníka na vyriešenie problému. Ten príde, urobí diagnostiku stroja a na základe nej vykoná opravu. Prestavte si, že takýchto opráv bude za päť rokov 50, máme teda množstvo informácií o výsledkoch diagnostiky a spôsobe riešenia. Ak všetky tieto informácie dáte to systému, ktorý bude na základe logiky „ak sa stalo toto, tak sprav toto“ odporúčať spôsoby opravy, hovoríme už o umelej inteligencii. Skráti sa tým čas potrebný na rozhodovanie, ale najmä uchováte pamäť človeka a to je ešte podstatnejšie.

Ľudskú myseľ a zručnosť nikdy nenahradíme, ale pouvažujte nad možnosťami jeho lepšieho využívania, pretože kvalifikovaných odborníkov bude stále menej.