Znižovanie skladových zásob pri zvyšovaní dostupnosti náhradných dielov

Je to vôbec možné? To bola prvá otázka, ktorá mi napadla hneď po tom, ako som dostal úlohu „riešiť“ skladové zásoby náhradných dielov. Na jednej strane som chcel vyhovieť kolegom z údržby, ktorí potrebujú mať takmer každý náhradný diel k dispozícii a v čo najkratšom čase, na druhej strane bolo potrebné niečo urobiť s vysokým počtom náhradných dielov, ktoré sme mali v sklade. Pochopiteľné je aj argumentovanie ekonómov, ktorí vidia náhradné diely ako majetok, ktorý je de facto umŕtvený a neprináša ďalšiu pridanú hodnotu; no nepremyslenou redukciou náhradných dielov by sme mohli ohroziť aj prevádzkovú dostupnosť zariadení a to by už malo vážnejší ekonomický dosah.

Žiaľ, neexistuje riešenie typu plug and play, teda že si kúpim jeden softvér a všetko bude vyriešené. Musíte mať vytvorenú zmysluplnú koncepciu riadenia náhradných dielov, ktorá sa dá „pretaviť“ do softvérového riešenia.

My sme si zvolili cestu zdieľaných náhradných dielov s perspektívou štandardizácie typu zariadení a obmedzením dodávateľského rozsahu. Princíp je v prvom rade ten, že jeden a ten istý náhradný diel je použiteľný na viacerých zariadeniach, pričom náhradný diel môže byť, ale nemusí byť presne určený pre konkrétne zariadenie. Týmto prvým krokom sme dokázali efektívne znížiť počet skladovaných dielov. Druhý, ale pri tom veľmi podstatný krok je ten, že náhradné diely sa objednávajú buď na predpokladaný termín ich použitia, alebo sa automaticky dopĺňajú podľa spotreby. Samozrejme, čím mám menší rozsah typov zariadení, tým je dosiahnutý efekt vyšší. Pri súčasnom vytvorení kategórií náhradných dielov podľa ich dôležitosti a spotreby na „náhradné diely bežnej spotreby“ a „strategické náhradné diely“ sme dokázali znížiť objem skladovaných náhradných dielov až o 20 %, pričom proces automatického doobjednávania nám umožnil zvýšenie dostupnosti náhradných dielov až na úroveň 90 %.

Základom všetkého je urobiť dobrú analýzu, históriu príjmov a výdajov v sklade, vytvoriť katalóg náhradných dielov a mať odborne zdatný tím, ktorý hľadá cestu k určenému cieľu.

Skúste si aj vy preveriť efektivitu využiteľnosti skladovaných náhradných dielov, či by nebolo načase urobiť si v sklade troška poriadok.