Zameriam sa na oblasť, v ktorej už pôsobím viac ako 10 rokov. Je to automobilový priemysel a sériová výroba. Najskôr niekoľko faktov. Táto oblasť trhu je momentálne postihnutá asi najmarkantnejšie. Prepad výroby je štatisticky vyhodnocovaný na mesačnej báze a pohybuje sa od 30 % do 50 %. Z týchto čísel je viac ako jasné, že naozaj nehovoríme o poklese, doslova o prepade výroby. Tu by som veľmi rád upozornil, že mňa viac zaujíma hodnota poklesu investícií. Skúsenosti a správy z trhu mi hovoria, že výška investícií do technológií sa pre najbližšie obdobie dostáva na hodnoty blízke nule, prípadne sa zmrazujú na neurčité obdobie. Je pravdou, že na trhu je pár výnimiek, ale sú naozaj skôr len výnimkami. Dôležitejšia ako veľkosť prepadu je dĺžka obdobia, na ktoré prepad predpokladáme.

Pri krátkodobom výkyve je to len „sezónna“ záležitosť, s ktorou sa stretávame bežne. Sme na ňu pripravení a vieme jej čeliť. Dnes je však situácia viac ako jasná. Hovoríme o dlhodobejšej kríze na trhu. Otázkou za milión je: dokedy to potrvá? To nechajme na iných odborníkov a špecialistov. Pre mňa ako manažéra je viac ako isté, že musím upraviť plány na niekoľko rokov dopredu. Kríza priniesla aj niekoľko pozitív. Jedným z nich je zmena prístupu ľudí na všetkých úrovniach firmy. Všetci veľmi rýchlo pochopili, že ide o vážnu situáciu a nie je to len ďalší manažérsky nástroj na znižovanie nákladov a reštrukturalizáciu firmy.

V ľuďoch, v ich vlastnom vnútri, sa niečo pohlo a dosahovanie cieľov v ťažkých časoch je z hľadiska riadenia a motivácie oveľa plynulejšie. Vidím, ako si každý uvedomil, že je ten správny čas zabrať a aj tí najzarytejší odporcovia zmien dnes spolupracujú na hľadaní nových riešení. Je tu oveľa väčšie pochopenie pre zmenu prístupu a pre väčšie nasadenie. Druhým pozitívom, o ktorom by som sa zmienil, je, že aj firmy sú nútené využívať nové prístupy a technológie pre zákazníkov, ktoré prispejú k zníženiu nákladov na prevádzku a údržbu zariadení. Jednou z takýchto technológií je aj vzdialený prístup a vzdialený servis zariadení a technológií. Dnes, v období znižovania nákladov a ľudských zdrojov, je to nástroj na udržanie kvality pri znížených nákladoch. Očakávam, že táto technológia bude v tomto období obzvlášť aktuálna.

A na záver – aj kríza nám môže priniesť pozitíva…