Z hľadiska koncepcie u nás existujú predovšetkým odborné veľtrhy, kde prevláda informačná funkcia, rozhodovanie o kúpe je komplikované a obyčajne sa nerealizuje priamo na veľtrhu a takéto podujatia sa zameriavajú hlavne na riešenie nejakých problémov. Hlavnou cieľovou skupinou sú odborní návštevníci. Pri výstavách, ktoré sa sústreďujú prevažne na koncového spotrebiteľa, je cieľom skôr podporenie predaja, a preto na takýchto podujatiach prebieha veľa spotrebiteľských súťaží a rôznych iných foriem podpory predaja.

Na špecializovaný veľtrh musí organizátor pritiahnuť kompetentných odborných návštevníkov, čo sa realizuje nielen prostredníctvom klasických komunikačných prostriedkov, ale aj pomocou známych odborných médií, špecificky zameraných na konkrétne odvetvie. Pretože komunikačné snahy organizátora smerujú k plošnému pokrytiu určitej spádovej oblasti a určitých segmentov návštevníkov, veľký význam má v tomto prípade aj individuálna komunikácia samotných vystavovateľov pred veľtrhom, ktorá sa zameriava na akvizíciu konkrétneho zákazníka na vlastný výstavný stánok formou pozvánky.

Organizátori preto pre vystavovateľov pripravujú firemné vstupenky, ktoré si oni môžu objednať a zaslať potenciálnym odborným partnerom. Komunikácia sa môže začať už na webovej stránke vystavovateľa, pokračovať na sociálnych sieťach a končiť sa osobným stretnutím vo výstavnom stánku. Každý kontakt si vystavovateľ zaznamenáva a vytvára si tak východisko ďalšej komunikácie. Komunikačné posolstvo veľtrhu zameraného na ­laických návštevníkov je nasmerované k bežným spotrebiteľom.

Vystavovatelia už pred veľtrhom využívajú rôzne formy reklamy. Významným stimulátorom predaja sú výstavné zľavy. A vystavovatelia si nezriedka na uvedenom podujatí zabezpečujú odbyt na značnú časť svojho obchodného roka. Aj tu je dnes už značný priestor na využitie elektronických médií na komunikáciu s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi a kontakty získané napríklad v rámci spotrebiteľskej súťaže sú dobrým východiskom individuálnych ponúk napr. formou newslettera cez e-mail.

Laický návštevník sa tak stáva celoročným hodnotným partnerom firmy a môže pomáhať pri tvorbe nových produktov, inováciách, cenotvorbe, ale aj byť objednávateľom mimo konania výstavy. Výstavy sú ideálnymi pre tzv. spotrebiteľských „donchuanov“, v ktorých sa spája chuť na nový produkt s chuťou na večné hľadanie.