Je to stretnutie odborníkov, zástupcov jednotlivých firiem, štátnych inštitúcií a, samozrejme, školstva. Rozhodli sa, že strávia spolu niekoľko dní alebo len hodín, aby si vymenili skúsenosti a nové poznatky v danej oblasti. Firmám takéto podujatie umožňuje prezentovať svoje produkty a služby v rámci odborných príspevkov alebo počas samostatnej prezentácie.

Tieto prednášky nemajú možno taký rýchly ohlas, ako rozdávanie katalógov na veľtrhu, ale umožňujú aj malým firmám zaujímavým spôsobom predstaviť svoje riešenia. Ďalšou vlastnosťou konferencie je, že jednotlivé príspevky nezapadnú hneď prachom, ale niekoľko rokov sú ešte známe v odborných kruhoch a v mysliach jednotlivých účastníkov. V posledných rokoch prebehlo veľmi veľa konferencií, ktoré majú rôznu úroveň a tým aj celkovú úspešnosť.

Aby bola konferencia úspešná, treba (aspoň podľa mňa) dodržať niekoľko zásad. Dôležité je, aby organizátor zabezpečil pár skutočne kvalitných príspevkov z danej oblasti (prezentovaných na vysokej úrovni), stanovil časový limit vystúpenia prednášajúcich (ani dlhý, ani krátky), s citom viedol diskusiu (ani dlhú, ani žiadnu) a dodržiaval vopred daný časový harmonogram jednotlivých vystúpení. V Českej republike je diskusia veľmi významnou časťou konferencie a povedal by som, že dosť ostrou. V našich končinách nie je až takým bežným zvykom, aby sa išlo do priamej konfrontácie. Dôležitou osobou je aj vedúci sekcie, ktorý vedie diskusiu a dotvára celkový dojem z prednášok. A veľmi dôležitým bodom sú neformálne večery, na ktoré sa určite všetci tešíme.

Vždy som obdivoval ľudí, ktorí s pohárikom vína kráčajú od jedného neznámeho človeka k druhému. Myslím si, že napriek všeobecnej snahe šetriť sa zachoval záujem o konferencie ako vynikajúce platformy propagácie, stretávania sa a výmeny názorov. Umožňujú bližšie sa spoznať aj s tými ľuďmi, ktorých by sme inokedy iba veľmi ťažko oslovili. Preto verím, že sa všetci na takýchto podujatiach budeme stretávať aj počas ďalších rokov.