Jedno také špičkové laboratórium som videl na technickej škole v Drážďanoch. Ešte na vysokej škole sme mohli ja a piati spolužiaci navštíviť túto technickú školu a prezrieť si v tej dobe úplne nové laboratórium. Nachádzali sa v ňom modely jednoduchých i zložitých regulačných systémov: regulátor stavu hladiny, klimatizácia budovy, regulácia viacerých vodných nádrží, riadenie otáčok, regulácia prietoku, kaskádová regulácia, regulácia magnetického vznášadla a podľa mňa najväčšia lahôdka - inverzné kyvadlo. Určite sa už každý pokúšal udržať kolmo na prste alebo na dlani palicu.

Pri troške pozornosti to pre nás nie je až taký problém, ale z hľadiska regulačnej techniky je to už náročnejšia úloha. Vtedy bol zaujímavý výber typov regulátorov pre tento typ úlohy. Jednou z možností bol aj fuzzy regulátor, čo bola vtedy pre nás novinka. Je dobré, že aj na našich vysokých školách a univerzitách možno nájsť podobné zaujímavé kúsky. Niektoré sú dary firiem univerzitám úplne nových alebo už nepotrebných technických zariadení. Je to tiež dobrý spôsob, ako sa firma môže prezentovať a dostať do povedomia a ako môže „naučiť“ budúcich technikov používať ich zariadenia. Samostatnou kapitolou sú modely, ktoré vytvorili študenti v rámci diplomových prác.

Nielen že to býva pri prezentácii príjemné osvieženie pre štátnicovú komisiu, ale tieto modely, pokiaľ sú dobré, poslúžia aj ďalším študentom. Len škoda, že sa niekedy niektoré úspešné modely ocitnú v skrini alebo hore na poličke a časom sa na ne zabudne. Čo ma naposledy najviac zaujalo, bol jeden model Peltonovej turbíny vyrobenej v rámci diplomovej práce. V uzavretom obvode cirkulovala voda a cez regulovanú dýzu poháňala Peltonovu turbínu, na ktorej hriadeli bol malý trojfázový generátor. Programom LabView sa mohol automaticky alebo manuálne regulovať výkon turbíny a budenie generátora. Pripojené žiarovky na to okamžite reagovali. Proste lahôdka, ktorá poteší každého mladého i staršieho človeka a prebudí v ňom záujem a zvedavosť.