Zisk spoločnosti závisí nielen od príjmov, ale aj od nákladov. Jednou časťou z nákladov, na ktoré sa treba zamerať, sú náklady na údržbu. Technické problémy na výrobnom zariadení môžu mať za následok množstvo porúch, ktoré budú mať vplyv na celkovú efektívnosť strojov a zariadení a, samozrejme, následné údržbárske činnosti a s nimi spojené náklady.

Ľudia, ktorí si neuvedomujú tieto technické spojitosti, skôr alebo neskôr budú mať problémy, ak sa neuskutočnia žiadne preventívne činnosti, a budú sa pozerať na údržbu ako na nežiaduce náklady. Niektorí vrcholoví manažéri dokonca veria, že možno znížiť náklady na údržbu, čo nebude mať vplyv na technické problémy strojov a zariadení v budúcnosti. Všetky vykonávané činnosti údržby používajú zdroje a z nich vyplývajú aj nejaké náklady. Na produktivitu činností údržby sa možno pozerať cez dosiahnuté výsledky v porovnaní s použitými zdrojmi na dosiahnutie týchto výsledkov.

Nákladová účinnosť je porovnanie dosiahnutých výsledkov s nákladmi použitými na dosiahnutie týchto výsledkov. Hodnotenie merania činností údržby bude preto nielen účinkom, ale tiež nákladovou účinnosťou a produktivitou činností údržby. Inými slovami, nie je to veľkosť údržbárskych nákladov, ktoré sú dôležité, ale je to ich výsledok a účinnosť. Preto investície do údržby môžu viesť k vyššiemu zisku spoločnosti. Predsa však manažment podniku, akcionári a vedenie sa pozerajú na výsledky, ako sú zisk, konkurencieschopnosť a nákladová efektívnosť. Každá z týchto oblastí je nezanedbateľným výsledkom činností údržby. A možno práve náklady efektívnych údržbárskych činností sú hlavným dôvodom zisku a prežitia spoločnosti.

Preto treba sústrediť pozornosť na pozitívne činnosti, ktoré vykonávajú skutoční pracovníci údržby. Činnosti, ktoré by sa mali dať merať a mali by im rozumieť nielen ľudia pracujúci v oblasti údržby, ale tiež manažment podniku, akcionári a vedenie. Dokonca aj médiá, politici a verejnosť by mali dokázať porozumieť každej zmysluplnej práci. Ak má byť proces údržby úspešný, musí každý pochopiť, o čo v údržbe ide.