Priemysel 4.0 či IoT je témou dneška. Veľké očakávania od automatizácie cítiť takmer vo všetkých firmách. Závody kupujú robotické linky a snažia sa ich napojiť na systémy vyhodnocovania dát a riadenia procesov. Nie som vôbec proti. Moderná technológia pomôže riadiť procesy lepšie. No dokáže ich aj zefektívniť? Dokáže nájsť diery v procesoch, cez ktoré odtekajú cenné zdroje vo forme strát? Bojím sa, že nie. Ani tá najmodernejšia technológia nedokáže totiž myslieť kreatívne. To vedia zatiaľ iba ľudia. Len človek vie nájsť spôsoby, ako proces zjednodušiť, znížiť chybovosť, spraviť ho bezpečnejším. Preto, prosím, nezabúdajme v tom nadšení z automatizácie na operátorov, procesných inžinierov, údržbárov. Nezabudnime na to, že moderné technológie sú iba nástrojmi. Dovoľme pracovníkom používať ich vlastný rozum, invenciu a snahu pri zlepšovaní procesov a nesnažme sa ich eliminovať.

Z vlastnej skúsenosti viem, aké je dôležité mať na linkách kreatívnych ľudí. Pamätám si na prípad, keď obyčajný údržbár „vyškolil“ expertného technika firmy Bosch. Prečo? Lebo ten údržbár mal denno-dennú skúsenosť s moderným strojom, zatiaľ čo expert vedel iba o typických poruchách, ktoré sa naučil riešiť. Nie je to chyba experta. Je to výhoda, ktorú má každý závod, každá fabrika. Má skupinu ľudí, ktorí poznajú procesy a problémy v nich skryté do detailov. To, v čom by sme potrebovali pridať, je naučiť ľudí hľadať príčiny problémov, navrhovať reálne riešenia a hlavne spoločne sa naučiť zaviesť zlepšenia do bežnej praxe. Aby nezostali iba na papieri.

Toto každodenné drobné úsilie posúvať kvalitu procesov vpred nie je žiadnou novinkou. Pojem štíhla výroba alebo lean pozná asi každý. Podporme tieto aktivity a v symbióze s modernými technológiami dosiahneme výrazné úspechy. Obávam sa, že pokiaľ sa v snahe zmodernizovať výrobu zabudne na ľudí, čaká nás sklamanie. Procesy budú síce plne automatizované, ale produkty budú naďalej chybné, poruchy časté a výroba neefektívna. Nespoliehajme sa iba na techniku a technológiu, pretože tie zatiaľ zdravý rozum nahradiť nevedia.