Všetko sú to faktory merateľné, a teda nie je problém pri vhodne zvolenej výberovej stratégii dosiahnuť dobrý pomer ceny, výkonu a spoľahlivosti. Pokiaľ však prichádzate do kontaktu s novým obchodným partnerom alebo povaha riešenej úlohy je vašej firme profesionálne veľmi vzdialená, sú s tým spojené isté riziká, ktoré vás v prípade, že ich neodhalíte včas, môžu stáť nemálo nepríjemností. Príliš otvorené alebo nepresne definované cieľové požiadavky poskytujú priestor na odlišné smerovanie riešení.

Solídny a skúsený dodávateľ dokáže na takéto niečo upozorniť a v záujme obidvoch strán celý proces analyzovať a tým vám aj pomôcť definovať jednoznačné požiadavky. Dalo by sa povedať, že svojou skúsenosťou z vás potrebné informácie dokáže vytiahnuť. No môže sa stať, že natrafíte na firmu, ktorá buď zámerne, alebo aj z nedostatku vlastných skúseností neodhalí medzery vo vašich požiadavkách, prípadne ich chápe izolovane bez znalosti okolností vplývajúcich na výsledok. V krajne nepriaznivej situácii vám takýto partner ponúkne neúplné riešenie, ktoré síce spĺňa vaše požiadavky a je aj lacnejšie ako konkurencia, ale už vopred počíta s nutnosťou dodatočných nákladov na zabezpečenie plnej funkčnosti vášho zariadenia.

Začínate mať obavy o svoj práve bežiaci projekt? S veľkou pravdepodobnosťou nemusíte. Prevažná väčšina firiem si dobre uvedomuje, koľko úsilia ich stálo vybudovanie profesionálneho mena spoločnosti a podobné praktiky sú im vzdialené. Ak ste mali smolu a nevybrali ste si toho pravého riešiteľa, tak to, pravdepodobne, bude váš prvý, ale aj posledný spoločný projekt. Že môže byť aj horšie, to môžem potvrdiť z niekoľkých skúseností z krajiny s menej rozvinutým trhom, kde natrafíte aj na dodávateľov ochotných pracovať pre vás na finančne zaujímavých prípadoch, ale pokiaľ sa na nich znovu obrátite s „drobnosťou“, ich záujem je minimálny. Čo dodať na záver? Možno len toľko, že aj skutočne lákavej cene sa oplatí dôkladne pozrieť pod pokrievku. To je nakoniec niečo, s čím sme konfrontovaní aj v bežnom živote takmer každý deň.