plyv hospodárskej krízy v súčasnosti veľmi významne hovorí v prospech práve modernizácie existujúcej technológie – ako lacnejšieho variantu na dosiahnutie požadovaných výkonových parametrov. Nie je to všeliek, no za predpokladu vyhovujúceho stavu mechanických častí sa inštaláciou moderných riadiacich prvkov naozaj dá dosiahnuť zaujímavý výsledok.

Ako príklad môžem uviesť rekonštrukciu hlavných výrobných liniek v našej firme, kde aj nasadením kvalitatívne novej automatizácie boli využité skryté kapacity výrobného zariadenia tak, že jeho reálna výkonnosť stúpla prakticky až na dvojnásobok. V záujme objektivity treba povedať, že moderná automatizácia „len“ umožnila využiť skrytý potenciál. Fyzikálne zákony platia všade a oklamať sa nedajú, každé zariadenie má svoje limity, ktoré sa nedajú prekonať bez zásadných konštrukčných zmien – často značne náročných na náklady.

Tam, kde rezervy sú, čo našťastie pri strojoch konštruovaných v období napríklad pred 15 – 20 rokmi býva jav nie príliš zriedkavý, znamená inštalácia riadenia na digitálnej báze spravidla kvalitatívne aj kvantitatívne druhý život celého zariadenia. Zvýšenie výkonnosti nemusí byť jediný sledovaný cieľ. Prevádzková spoľahlivosť zariadenia, efektívna diagnostika porúch a kvalita riadenia samotného technologického procesu – to sú minimálne také významné faktory ako samotný výkon zariadenia.

A toto už je presne parketa, na ktorej moderné automatizačné systémy bodujú na celej čiare. Mal som možnosť priamo porovnať dve procesne identické výrobné linky, pričom jedna z nich bola riadená klasicky reléovými prvkami a regulovaná analógovými regulátormi (na ilustráciu cca 30 rozvádzačových polí s diskrétnymi prvkami), na druhej sa o všetko staral riadiaci systém. Položme si spolu otázku, ako dopadlo porovnanie napríklad len prevádzkovej spoľahlivosti a efektívnosti diagnostiky porúch.

Odpovedať si vie čitateľ aj sám. V porovnaní s časmi dávno aj nedávno minulými existuje takisto podstatne väčší dôraz na výstup informácií o samotnom riadenom technologickom procese. Informácie v správnej forme a v pravý čas – to je jasný trend v požiadavkách na konkurencieschopné výrobné zariadenia.