Zostať človekom

Nebudem suplovať odborníkov na ľudské telo, dušu a ducha. Bol by som však rád, keby z nás a hlavne z vás o pár rokov mladších neboli bezduchí humanoidi. Už teraz sa tak občas správame. Začína nás neskutočným spôsobom pohlcovať digitálny svet. Vstávame s ním a zaspávame v ňom. Niekedy nám doslova prekáža osobný kontakt s Človekom. Jednoduchšie je ponoriť sa do sociálnych sietí, virtuálnej reality a tam sa cítime ako ryba vo vode(?!). Až v tej vode zostaneme so svojou závislosťou sami.

Kybernetický priestor je súčasťou našej kultúry, ovplyvňuje kvalitu nášho života a je veľmi dôležitým faktorom rozvoja ľudskej civilizácie. V dobrom aj zlom. Využívame ho vo všetkých oblastiach ľudského života, od školstva, vedy, výskumu cez spoločenské a prírodné disciplíny, zdravotníctvo, ekonomiku, priemysel, voľnočasové aktivity a zábavu až po kybernetické útoky. Také útoky, že bezpečnosť digitálnych informácií sa stáva životne dôležitá pre všetky krajiny sveta. Napriek tomu alebo vďaka tomu nemôže byť naším cieľom digitalizáciu zaznávať alebo ju eliminovať.

Poďme do reality, nie virtuálnej, ale skutočnej. SEZ-KES je jedným zo zakladateľov a každoročným odborným garantom Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS. 24. ročník tohto veľtrhu sa druhýkrát konal v Nitre. Vo vzácnej a obojstranne prospešnej synergii s Medzinárodným strojárskym veľtrhom sa tak stalo v tretej májovej dekáde tohto roka.

ELO SYS po trenčianskej stagnácii a úpadku vstáva z popola. Je to náš jediný relevantný slovenský medzinárodný elektrotechnický veľtrh. A my elektrotechnici sa k nemu správame skutočne macošsky. Obidve strany. Aj vystavovatelia, aj návštevníci. Asi začíname byť humanoidní a nepotrebujeme osobný kontakt. Kontakt Človeka s Človekom, kontakt Človeka s elektrotechnikou. Spoliehame sa na kyberpriestor. Tam si nájdeme všetko. Aj profil dávneho kamaráta zo školy, dnes úspešného riaditeľa fabriky s elektrotechnickou produkciou, aj katalógové listy výrobkov. Ušetríme čas. Čo na tom, že ho možno premrháme na sociálnych sieťach, na webe, pri esemeskách a telefonovaní.

Toto však nie je problém len slovenských elektrotechnikov. Je to globálny problém dnešnej civilizácie.

Reálny ELO SYS sa bude opäť konať v Nitre v dňoch 21. – 24. 5. 2019.