Ďalšou pravdou je, že tento typ úloh je perfektným príkladom 90 % úloh, ktoré až doteraz neboli vo väčšine prípadov dostupné na nasadenie automatizácie. Prečo? Inštalácia drahého robota obsluhujúceho drahý stroj bola z čisto ekonomického hľadiska všetko iné, len nie lacná záležitosť. Z praktického hľadiska je potrebné, aby bol stroj ľahko a rýchlo dostupný takým spôsobom, aby ľudia dokázali vykonávať akékoľvek úkony a udržať maximálnu využiteľnosť, čo roboty „zavreté“ v klietke nedokázali. A nakoniec je tu aj bezpečnostné hľadisko. Tieto stroje sa často nachádzajú v blízkosti iných strojov, zariadení a ľudí, čo si od robotov vyžaduje dostatočnú bezpečnosť na spoluprácu na malom priestore.

Vďaka pokroku v oblasti hardvéru a softvéru roboty „pochopili“ obsah vyžadovaných úloh, pričom boli vybavené kognitívnymi a mechanickými schopnosťami, ktoré im umožnili tieto úlohy zvládnuť. Tieto inteligentné spolupracujúce roboty sú „vycvičené“ na zvládanie úloh a na rozdiel od tradičných robotov dokážu:

  •  zvládnuť zmeny procesov a čiastočne štruktúrovaného prostredia skladajúceho sa z nepresne označených dopravníkov, prepraviek na kolesách, príp. iných variácií,
  • umiestňovať diely do predpísanej polohy v rámci procesov navrhnutých pre ľudské ruky bez toho, aby daný diel alebo stroj poškodili,
  • pracovať bez klietky, s možnosťou presunu a lepšieho využitia prevádzkovej plochy, čo je v mnohých prevádzkach dôležité kritérium,
  • odstrániť alebo zredukovať zložité upevňovanie, čo šetrí čas aj peniaze a umožňuje podstatne ľahšie a rýchlejšie vykonať potrebn zmeny v aplikácii,
  • vykonávať uvedený typ úloh na rôznych strojoch bez potreby preprogramovania,
  • opakovať, opakovať, opakovať.

Uvediem jeden príklad. Spoločnosť Vanguard Palstic využíva v súčasnosti spolupracujúceho robota s názvom Baxter od Rethink Robotics na obsluhu stroja. Robot bol vyškolený obsluhou priamo na linke a dokáže:

  • vykladať lekárske poháriky z dopravníka nachádzajúceho sa za vstrekovacím lisom,
  • napĺňať automatizovaný vreckovač, ktorý utesňuje a odstriháva hotové výrobky,
  • uchopuje a prenáša hermeticky uzavreté vrecká a ukladá ich do zásobníka na balenie.

Čas začatia a ukončenia tejto operácie predstavuje len niekoľko minút. Za prvých 45 dní Baxter zbalil viac ako 800 000 pohárikov. To, že robot dokáže sám zvládnuť túto úlohu, dáva ľuďom príležitosť zamerať sa na ich vlastné úlohy, zlepšiť produktivitu a vytvárať viac, rýchlejšie a s menším podielom priamej práce.

Väčšina úloh súvisiacich s obsluhou strojov má opakujúci sa charakter, bez pridanej hodnoty, ktorá často nijako nenapĺňa obsluhujúci personál. Postávanie pri stroji a čakanie, kým dokončí nejakú úlohu, je nuda. Ľudia sú podstatne produktívnejší a oveľa častejšie prichádzajú so zlepšeniami, kreatívnymi nápadmi a riešením problémov, keď sú na danej úlohe priamo zainteresovaní. Nechajme roboty obsluhovať stroje a prenechajme viac zmysluplnej činnosti pre ľudí a sledujme, čo sa stane.

http://www.rethinkrobotics.com/robots-remake-machine-tending-challenging-inconvenient-truth/