Otvorenosť technológií je napríklad stále podstatným faktorom a je jednoznačne dôvodom úspechu PI technológií. To v praxi znamená, že technické požiadavky a návody sú dostupné pre všetky zainteresované strany z hľadiska nasadzovania produktov alebo ich využívania v systémoch a aplikáciách.

Jednou z najvyšších priorít pre PI je aj prenos veľkého množstva údajov, čo je nevyhnutnou požiadavkou pre riešenia Industry 4.0. PROFINET je v súčasnosti jediným štandardom, ktorý podporuje celú šírku pásma v reálnom čase. Od požiadaviek na tvrdý reálny čas pri vysokovýkonných strojoch s nevyhnutnou otvorenosťou pre IP komunikáciu až po prenos veľkého množstva údajov v reálnom čase v rámci automatizačných systémoch a IT systémov na vyššej úrovni.

PI zvládol nielen sieťové prepojenie technológií, ale aj používateľov, výrobcov a asociácií. PI už dlhodobo spolupracuje (podstatne skôr ako pojem Priemysel 4.0 vôbec vznikol) s rôznymi výbormi na zlepšení dôležitých vecí, ako je napr. Semantik eCl@ss, Automation ML, Condition Monitoring (napr. s VDMA), integrácia OPC UA (v spolupráci s OPC Foundation), cloudové služby či opis produktov.

Tieto aktivity sa ešte viac zvýraznili po vzniku novej pracovnej skupiny I4.0@PI. PI technológie sa podrobne vyhodnotili z hľadiska špeciálnych požiadaviek kladených na výrobné systémy pre Industry 4.0. Srdcom týchto technológií je PROFINET, ktorý plní úlohu chrbticového systému automatizácie. Úlohou pracovnej skupiny je identifikovať vlastnosti dostupných technológií, ktoré v súčasnosti spĺňajú požiadavky Industry 4.0. Ak je potrebný ďalší vývoj, budú zadefinované špecifické oblasti. Súčasťou práce skupiny je vyhodnotiť nové technológie ako TSN a IPV6 a zhodnúť sa na ďalšom postupe v rámci normalizačných výborov. Napriek tomu, že sa stratégia Industry 4.0 zameriava na budúcnosť, PI bude veľmi pozorne sledovať vývoj s cieľom uistiť sa, že technické požiadavky nastavené v PI, ako spoľahlivosť, otvorenosť, vzájomná prepojiteľnosť a spoľahlivé prostredie na prácu v reálnom čase, sú splnené a že použitie tohto zložitého problému zostáva jednoduché.