Papierenský priemysel umožňuje veľké množstvo preventívnych činností. Jedným z dôležitých opatrení je osobná kontrola pracovníkmi, pričom to nemusia byť len údržbári, ale aj pracovníci technológie. Práve operátori technológie trávia najviac času na daných zariadeniach a najlepšie poznajú ich aktuálny stav. Spolupráca technológie s údržbou vytvára najlepší predpoklad funkčnosti výrobného procesu.

Žijeme vo svete techniky a tá výrazne prerazila v diagnostike a tým predchádzaní porúch jednotlivých zariadení. Ide napríklad o diagnostiku motorov v celom procese výroby, automatických ventilov, rôznych snímačov tlaku, hladiny, prietoku, teploty, prípadne diferencie či o vibrodiagnostiku ložísk a valcov na papierenských strojoch. Termovízia veľmi účinne diagnostikuje nerovnomerné zaťaženie elektrických fáz a zvýšený prechodový odpor. Pomocou termovízie môžeme v procese výroby papiera diagnostikovať sitá a filce, čím zistíme napr. ich nerovnomerné zanesenie, prípadne nesprávnu funkčnosť práčok. Veľkým prínosom diagnostiky je možnosť diaľkového pripojenia priamo z dielne, čo zvýši počet kontrolovaných zariadení za pracovnú zmenu.

Jednou z posledných technických noviniek je pripojenie zariadení do riadiaceho systému prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie WirelessHART. Nasadenie bezdrôtových technológií zníži náklady spojené s pripojením káblov a so spracovaním projektovej dokumentácie. V neposlednom rade umožní lepšiu flexibilitu pri získavaní dôležitých informácií z prevádzky.

Včasná identifikácia porúch teda umožňuje pripraviť opravu a prispôsobiť ju výrobnému procesu. Investície do preventívnej údržby sa odzrkadlia vo vyššej výkonnosti výrobného procesu, čo znamená vyšší zisk – a zisk je práve to, o čo nám ide.