Je našou úlohou byť zodpovední nielen k svojim najbližším, ale aj ku všetkým, ktorých ovplyvňujeme priamo i nepriamo. Zodpovednosť v podnikaní v dnešnej turbulentnej dobe nie je už luxus, ale povinnosť, ak chceme túto dobu prežiť v zdraví fyzickom a najmä duševnom. Dnes je už jasné, že mnohé profesie, ktoré boli dobre platené (grafici, kodéri a iné), v dohľadnom čase zaniknú alebo budú potrebné v limitovanej miere kvôli neustálemu rozvoju AI. Je jasné, že percento automatizácie a použitie týchto technológií v priemyselných podnikoch bude s rastúcou populáciou na našej planéte už iba stúpať, a tak je namieste otázka: Čo budú všetci tí ľudia robiť?

Odpoveď je všetko, len nie jednoduchá. Programátori a grafici môžu prejsť do iných kreatívnejších odborov, alebo sa z nich môžu stať remeselníci, ktorých práca sa už teraz vyvažuje zlatom. Čo však ostatní? Nie všetci môžeme byť obkladači kúpeľní... Čo však robiť môžeme, je to, že sa budeme snažiť v našich továrňach a start-upoch nájsť inú pridanú hodnotu. Čo to je? Pre každého z nás niečo iné. Pre Chat GPT to je „… rozdiel medzi hodnotou vstupov a výstupov a je tvorená rôznymi faktormi, ako sú výkonnosť pracovníkov, technologické inovácie alebo využívanie zdrojov na maximum. V podnikaní sa často používa ako ukazovateľ úspešnosti a konkurencieschopnosti firmy.“

Tak veľa šťastia pri zmysluplnom hľadaní. Pekné leto všetkým!