Základom moderného výrobného závodu je detailné definovanie procesov a ich automatizácia. Aj vo svete medicíny už zhruba tri desaťročia prebieha snaha o štandardizáciu prevádzkových a liečebných postupov, rozsiahlu databázu SOPs majú už aj niektoré slovenské nemocnice. Prečo je to dôležité pre oblasť, akou je medicína? Na rozdiel od iných odvetví je predmetom nášho podnikania zdravie a záchrana života. Štandardizácia zvyšuje bezpečnosť pacienta, kvalitu a efektivitu zdravotnej starostlivosti. V nemocniciach siete Svet zdravia sa pred rokmi napríklad začali používať checklisty, ktoré majú pôvod v leteckej doprave. Ide o zoznam úkonov, ktoré musí vykonať pilot lietadla pred štartom letu. Robí sa to preto, aby sa predchádzalo chybám s fatálnymi následkami. Obdobným spôsobom postupujú dnes aj chirurgovia pred operáciou.

Inšpirácia priemyslom je badateľná v mnohých ďalších oblastiach fungovania nemocníc, či už je to systém plávajúcich lôžok umožňujúci flexibilnejšie využívanie zdrojov, pneumatická potrubná pošta na prepravu biologických vzoriek alebo just-in-time systém zásobovania s autonómne navádzanými vozíkmi na rozvoz zdravotníckeho materiálu. Určite sem patrí aj proces predpisovania, centrálnej prípravy a podávania liekov. Všetky úkony sa kontrolujú pomocou informačného systému, takže riziko omylu je prakticky vylúčené. Samotné dávkovanie tabletiek zabezpečuje robotický automat. Úplne rovnako ako v priemyselnej výrobe.

Bory budú využívať aj viaceré liečebné technológie, ktoré poznáme z priemyslu. Patria k tomu najmodernejšiemu, čo dnes trh ponúka. Za všetky môžem spomenúť operačný robot DaVinci alebo Cyberknife – lineárny urýchľovač riadený robotickým ramenom na ožarovanie nádorov na pohyblivých orgánoch. Je mimoriadne presný, takže okolité zdravé tkanivo poškodzuje iba v minimálnej miere.

Bory majú byť nemocnicou budúcnosti. Aj pri jej projektovaní a výstavbe sme uplatnili metódy známe z priemyslu. Využívame virtuálny model s procesnými mapami, ktorý obsahuje nielen všetky prevádzkové, ale aj klinické procesy. Presne takýmto spôsobom sa dnes budujú fabriky. Tento virtuálny model chceme využívať aj pri optimalizácii postupov v budúcnosti, napríklad pri skracovaní času liečby mozgových cievnych príhod, kde sa počíta každá ušetrená minúta.