Po prvé, robotika dala jasne najavo, že je dôležitým predpokladom úspešného výrobného sektora každej ekonomiky na národnej úrovni. Nasadzovanie robotov je dôležité najmä z hľadiska udržania konkurencieschopnosti, odvrátenia exodu kľúčových technológií a získania nových trhov. Krajiny s vysokou hustotou robotov – ukazovateľ popisujúci počet nasadených robotov na 10 000 tisíc pracovníkov vo výrobnom sektore – sú vedúcimi priemyselnými centrami. Trend narastania automatizácie platí tak pre krajiny s vysokými ako aj s nízkymi mzdami.

Podľa údajov Medzinárodnej federácie pre robotiku (IFR) najväčším a najrýchlejšie rastúcim trhom pre robotiku na svete sa stala Čína. Automatizácia navyše významným spôsobom podporuje rast kvality výrobkov ako aj spoľahlivosť a bezpečnosť výroby – a to všetko pri prijateľných nákladoch a vytváraní prínosov pre zákazníkov. Avšak asi najvzrušujúcejším trendom je to, že roboty začínajú „vychádzať“ zo svojich ochranných klietok. Už dnes registrujeme stav, kedy stroje odbremeňujú ľudí od monotónnej práce alebo dokonca nebezpečných úloh. V blízkej budúcnosti budú ľudia a robotické stroje spolupracovať oveľa užšie ako kedykoľvek predtým a priamo asistovať pracovníkom v spoločne zdieľanom priestore. 

Vďaka priamej spolupráci človek-stroj budú pracoviská oveľa produktívnejšie, flexibilnejšie a ergonomickejšie. Na druhej strane si to bude vyžadovať nasadenie rozsiahlejších bezpečnostných technológií, ktoré ochránia ľudských pracovníkov. Vrelo v tejto súvislosti odporúčam najnovší článok s názvom „Bezpečnosť pri spolupráci človek-stroj“, ktorý aktuálne vydala naša organizácia VDMA Robotics + Automation. Článok si možno stiahnuť na stránke Eunited Robotics, www.eu-nited.net/robotics v sekcii News. V ňom sa okrem iného uvádza, že to nie je len o tom, aby bol bezpečný robot, ale pre každú jednu aplikáciu zvlášť je potrebné urobiť odhad špecifických rizík. Toto je vec, ktorú musíme mať stále na mysli.

Napokon nový trend spolupráce človek-stroj navyše podčiarkuje aj ďalšiu skutočnosť, že heslá ako „fabriky bez ľudí“ zostanú stále len fikciou. Podstatne pravdivejšie bude totiž tvrdenie, že tak ľudia ako aj roboty budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu, avšak oveľa viac sa sústredíme na ich spoločné silné stránky. Aktuálny príklad z oblasti automobilového priemyslu v Nemecku ukazuje, že tieto veci idú skutočne ruka v ruke. Medzi rokmi 2010 a 2013 sa v tomto sektore zvýšila zamestnanosť o 6% a zároveň sa veľmi významne investovalo aj do robotických technológií.