Mnohí ľudia vidia ovládnutie zákonov prírody človekom apokalypticky. Naháňajú človeku strach z budúcnosti. Knihy a filmy s tematikou budúcnosti sú postavené na ničení, deštrukcii, likvidácii ľudskej civilizácie, nadvlády strojov s umelou inteligenciou nad človekom. Rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktorých základom je hlboké poznanie prírodných javov, štruktúry a premien živej a neživej hmoty a ich spojitosti s energiou, začala sa nová éra ľudskej civilizácie. Poprední vedci ako HAWKING, MUSK, KURZWEIL a iní šíria tézy o nebezpečenstve v neovládnutí digitálneho démona.

Vojna strojov s umelou inteligenciou s človekom sa k nám nevalí len cez tekuté kryštály z obrazoviek. Vkráda sa do nášho myslenia a správania aj inými apokalyptickými varovaniami. Automatizované systémy, roboty vybavené technickými prostriedkami virtuálnej reality, spracúvajúcimi a vyhodnocujúcimi v nanosekundách terabajty či petabajty údajov, sú schopné rozhodovať a efektívne riadiť zložité situácie. Všetko na základe znalostí ľudí. Správajú sa ako ľudia. Len myšlienky im dali ľudia. Myšlienka je vyjadrením emócií spojených so znalosťami. Myšlienka je extrakciou prostredia, do ktorého sa človek narodil, v ktorom žije a zomiera. Jeho myšlienky sú však dedičné, nezomierajú, sú súčasťou rodiny, národa, ľudskej civilizácie, ich kultúry. Preto apokalypsa šíriaca sa z obáv z robotov a automatizácie je len strachom, že ľudstvo nemá a nebude mať dostatok schopností zvládnuť prostredie, v ktorom by mu mala umelá inteligencia pomáhať. Nie ho deštruovať.

Ľudstvo za svoju viac ako štyridsaťtisícročnú existenciu na tejto modrej planéte dokázalo, že vie ovládať prírodu. Preto nie je budúcnosť ľudstva čierna. Je farebná. Aj digitálny démon je farebný.