Pripojený dom

Môj dom je teraz už pripojený. Počas niekoľkých rokov som nahromadil niekoľko zariadení pre inteligentný dom a pripravil ho na internet vecí. Začal som inteligentným termostatom, kamerou, osvetlením, sprchou, bezpečnostným systémom, domácim kinom, TV a autom. A to podľa definície, že všetko v mojom dome má pripojenie a umožňuje tak vytvoriť novú hodnotu z hľadiska komfortu a prispôsobiteľnosti. Je teda IIoT pre pripojený dom skutočne novinka? V skutočnosti je to evolúcia toho, čo som používal doteraz s malou prémiou pre technológiu a pohodlie. S radosťou som to zaplatil a vychutnal si prínosy pripojeného domu. Zmenu som spravil v priebehu niekoľkých rokov bez toho, aby som si to skutočne všimol. Takmer každý z hlavných dodávateľov má produkty určené pre IIoT a podnecuje spotrebiteľov ku kúpe takýchto produktov. Aplikácie ako automatické riadenie klímy, správa spotreby energií či bezpečnosť 24/7 ma presvedčili a bol som ochotný za to zaplatiť. Pripojenie môjho domu ma stálo niekoľko stoviek dolárov a moja žena (môj šéf) to ocenila. Som pre ňu teraz niečo ako rocková hviezda.

Prepojená bezpečnosť v priemysle

Spoločnosti začínajú investovať a využívať pripojenie v rámci IoT, takže zákazníci môžu mať rovnakú úroveň pripojiteľnosti na svojom pracovisku ako mám ja doma (napr. IIoT riešenie postavené na bezpečnosti pre pracovníkov v priemysle). Pracovné prostredie v priemysle je výzvou z hľadiska bezpečnostných rizík, požiadaviek na dodržiavanie nariadení a legislatívnych predpisov a vystavovania sa iným rizikám. Neočakávané udalosti môžu viesť k vážnym nehodám, spôsobujúcim niekoľkodňové odstávky, ktoré ovplyvňujú celkovú produktivitu výrobného závodu. Vzájomne prepojené, na bezpečnosť zamerané IIoT riešenie dokáže zabezpečiť monitorovanie v reálnom čase 24/7 a operátorom, vedúcim prevádzky či manažérom podniku umožní sledovanie situácie. Detektory plynu či osobné ochranné pomôcky sú len niektoré z „vecí“ v oblasti bezpečnosti, ktoré po svojom pripojení prinášajú neuveriteľnú hodnotu.

Pripojené pracovisko

Prínos vzájomne prepojených bezpečnostných riešení je obrovský. Závod na výrobu etanolu v štáte Washington by mohol takýmto spôsobom odhaliť malé úniky v skladových zásobníkoch počas toho, keď pracovníci vykonávajú pravidelnú kontrolu. Pracovník odošle informáciu o úniku plynu, ktorú operátor v riadiacej miestnosti preloží ako únik produktu v prvých hodinách po inštalácii systému. Vďaka tomu dokáže prevádzka zmeniť pracovné postupy a optimalizovať procesy, čo následne prinesie podniku úspory vo výške takmer 250 000 USD. Návratnosť investície do riešenia na vytvorenie prepojenej bezpečnosti bola len niekoľko mesiacov. Veľká ropná rafinéria v Texase využila riešenie prepojenej bezpečnosti na vytvorenie nového procesu krízového riadenia. Riešenie zabezpečuje prenos údajov z detektorov plynu, monitorujúcich vonkajší obvod prevádzky, spolu s množstvom nových údajov do miestnosti riadenia vzdialenej tri kilometre.

Závod na spracovanie benzínu v Kalifornii dával do súvislosti osobné údaje pracovníkov o ich zdravotnom stave a vyvinul komplexný pracovný postup na vstup do stiesnených priestorov, čo viedlo k lepšiemu súladu s nariadeniami na ochranu životného prostredia. Uvedená spoločnosť tieto znalosti aplikovala aj na svoje ostatné prevádzky v prostredí bezpečného cloudového riešenia, čo zvýšilo kultúru bezpečnosti v celej firme. Tieto pozitívne zlepšenia by v minulosti neboli uskutočniteľné, keby koncové zariadenia nebolo možné pripojiť. Avšak práve vďaka pripojeniu do siete sa pre koncových používateľov objavili nové hodnotné údaje.

Praktická aplikácia IIoT a riešení pre prepojenú bezpečnosť vytvára tri hlavné prínosy pre výrobné závody:

  • bezpečnosť – koncový používateľ sa môže posunúť z reaktívnych k proaktívnym bezpečnostným postupom a naplánovať a riadiť celý životný cyklus bezpečnosti v závode;
  • zhoda – správa a riadenie pracovných postupov sa zmení z „dôvery“ na „verifikáciu“, čím sa znížia pochybnosti v celom závode;
  • produktivita – bezpečnostné údaje zbierané 24/7 v reálnom čase zvýšia prevádzkovú účinnosť znížením alebo odstránením pracovne náročných postupov.
  • IIoT vytvára hodnotu pre domácnosti aj priemysel. Na záver možno povedať, že táto technológia prináša kumulatívne a diferencované hodnoty zákazníkom.


Publikované so súhlasom ISA.
International Society of Automation (ISA) Copyright © 2016. Translated and published by permission. All rights reserved.

Zdroj: Soundarrajan, P.: Internet of Things – From home to industry. [online]. Prvýkrát uverejnené v časopise InTech, január – február 2016. Citované 16. 5. 2016. Dostupné na: https://www.isa.org/intech/201602final/.