Internet vecí – z domu do priemyslu

Priemyselný internet vecí (IIoT) bol v roku 2015 veľmi obľúbenou témou. Vznikli nové startupy a veľké spoločnosti predstavili v tejto oblasti vlastné aktivity. Väčšinu z nás zaujíma, kde nás IIoT nasmeruje v rámci priemyslu. Chcel by som vám ponúknuť môj pohľad na to, ako ma tento trend ovplyvnil, a podeliť sa s vami o úvahy, ako môžu technológie IIoT ovplyvniť náš priemysel. Posledných 15 rokov som venoval tomu, aby sa inovatívne technológie stali aj predávanými technológiami. Vzal som na seba úlohu pochopiť ekonomickú hodnotu, ktorú tieto novo prichádzajúce technológie prinášajú.

Pripojený dom

Môj dom je teraz už pripojený. Počas niekoľkých rokov som nahromadil niekoľko zariadení pre inteligentný dom a pripravil ho na internet vecí. Začal som inteligentným termostatom, kamerou, osvetlením, sprchou, bezpečnostným systémom, domácim kinom, TV a autom. A to podľa definície, že všetko v mojom dome má pripojenie a umožňuje tak vytvoriť novú hodnotu z hľadiska komfortu a prispôsobiteľnosti. Je teda IIoT pre pripojený dom skutočne novinka? V skutočnosti je to evolúcia toho, čo som používal doteraz s malou prémiou pre technológiu a pohodlie. S radosťou som to zaplatil a vychutnal si prínosy pripojeného domu. Zmenu som spravil v priebehu niekoľkých rokov bez toho, aby som si to skutočne všimol. Takmer každý z hlavných dodávateľov má produkty určené pre IIoT a podnecuje spotrebiteľov ku kúpe takýchto produktov. Aplikácie ako automatické riadenie klímy, správa spotreby energií či bezpečnosť 24/7 ma presvedčili a bol som ochotný za to zaplatiť. Pripojenie môjho domu ma stálo niekoľko stoviek dolárov a moja žena (môj šéf) to ocenila. Som pre ňu teraz niečo ako rocková hviezda.

Prepojená bezpečnosť v priemysle

Spoločnosti začínajú investovať a využívať pripojenie v rámci IoT, takže zákazníci môžu mať rovnakú úroveň pripojiteľnosti na svojom pracovisku ako mám ja doma (napr. IIoT riešenie postavené na bezpečnosti pre pracovníkov v priemysle). Pracovné prostredie v priemysle je výzvou z hľadiska bezpečnostných rizík, požiadaviek na dodržiavanie nariadení a legislatívnych predpisov a vystavovania sa iným rizikám. Neočakávané udalosti môžu viesť k vážnym nehodám, spôsobujúcim niekoľkodňové odstávky, ktoré ovplyvňujú celkovú produktivitu výrobného závodu. Vzájomne prepojené, na bezpečnosť zamerané IIoT riešenie dokáže zabezpečiť monitorovanie v reálnom čase 24/7 a operátorom, vedúcim prevádzky či manažérom podniku umožní sledovanie situácie. Detektory plynu či osobné ochranné pomôcky sú len niektoré z „vecí“ v oblasti bezpečnosti, ktoré po svojom pripojení prinášajú neuveriteľnú hodnotu.

Pripojené pracovisko

Prínos vzájomne prepojených bezpečnostných riešení je obrovský. Závod na výrobu etanolu v štáte Washington by mohol takýmto spôsobom odhaliť malé úniky v skladových zásobníkoch počas toho, keď pracovníci vykonávajú pravidelnú kontrolu. Pracovník odošle informáciu o úniku plynu, ktorú operátor v riadiacej miestnosti preloží ako únik produktu v prvých hodinách po inštalácii systému. Vďaka tomu dokáže prevádzka zmeniť pracovné postupy a optimalizovať procesy, čo následne prinesie podniku úspory vo výške takmer 250 000 USD. Návratnosť investície do riešenia na vytvorenie prepojenej bezpečnosti bola len niekoľko mesiacov. Veľká ropná rafinéria v Texase využila riešenie prepojenej bezpečnosti na vytvorenie nového procesu krízového riadenia. Riešenie zabezpečuje prenos údajov z detektorov plynu, monitorujúcich vonkajší obvod prevádzky, spolu s množstvom nových údajov do miestnosti riadenia vzdialenej tri kilometre.

Závod na spracovanie benzínu v Kalifornii dával do súvislosti osobné údaje pracovníkov o ich zdravotnom stave a vyvinul komplexný pracovný postup na vstup do stiesnených priestorov, čo viedlo k lepšiemu súladu s nariadeniami na ochranu životného prostredia. Uvedená spoločnosť tieto znalosti aplikovala aj na svoje ostatné prevádzky v prostredí bezpečného cloudového riešenia, čo zvýšilo kultúru bezpečnosti v celej firme. Tieto pozitívne zlepšenia by v minulosti neboli uskutočniteľné, keby koncové zariadenia nebolo možné pripojiť. Avšak práve vďaka pripojeniu do siete sa pre koncových používateľov objavili nové hodnotné údaje.

Praktická aplikácia IIoT a riešení pre prepojenú bezpečnosť vytvára tri hlavné prínosy pre výrobné závody:

  • bezpečnosť – koncový používateľ sa môže posunúť z reaktívnych k proaktívnym bezpečnostným postupom a naplánovať a riadiť celý životný cyklus bezpečnosti v závode;
  • zhoda – správa a riadenie pracovných postupov sa zmení z „dôvery“ na „verifikáciu“, čím sa znížia pochybnosti v celom závode;
  • produktivita – bezpečnostné údaje zbierané 24/7 v reálnom čase zvýšia prevádzkovú účinnosť znížením alebo odstránením pracovne náročných postupov.
  • IIoT vytvára hodnotu pre domácnosti aj priemysel. Na záver možno povedať, že táto technológia prináša kumulatívne a diferencované hodnoty zákazníkom.


Publikované so súhlasom ISA.
International Society of Automation (ISA) Copyright © 2016. Translated and published by permission. All rights reserved.

Zdroj: Soundarrajan, P.: Internet of Things – From home to industry. [online]. Prvýkrát uverejnené v časopise InTech, január – február 2016. Citované 16. 5. 2016. Dostupné na: https://www.isa.org/intech/201602final/.