Ak nám s týmto nepomôže priemysel a firmy, dobehne to aj vás. Preto vás prosím alebo až žiadam, ukážte aj vy naše talenty, ukážte, že aj na Slovensku sa dá kvalitne vzdelávať. Ukážte aj vy, že sa tu dá kvalitne zamestnať, a teda si aj dobre zarobiť. Áno, pre vás je to riziko ohrozenia konkurenciou. Veď ukážete, že máte takýto talent a pri neustálom nedostatku technických inžinierov je možné, že po ňom niekto bude siahať. Ak to však nerisknete, jedného dňa možno zistíte, že už vám tých talentov vo vašej firme príliš nezostáva. Lebo sú za hranicami a vrátiť sa nechcú. Veď na čo by aj, keď už si tam vybudovali základy. Ukážte teda vaše talenty na stránkach ATP Journalu, pochváľte aj slovenské technické univerzity, nehanbite sa za to. Podstúpte to riziko ohrozenia konkurenciou, inak jedného dňa zistíme, že Slovensko už nemá talent. A ak sa toho stále obávate, skúste porozmýšľať nad vytvorením štipendijného fondu, ktorý bude motivovať slovenských stredoškolských študentov zostať študovať a rozvíjať sa na Slovensku. Možno by bolo zaujímavé, ak by ste sa spojili aj viacerí a ukázali, že aj vy chcete priložiť ruku k dielu. Peniaze daňových poplatníkov, žiaľ, nestačia. Vidíte to na pomere HDP, ktorý je venovaný školstvu a výskumu na Slovensku.