Z pohľadu komerčnej firmy podporujúcej výskum je spolupráca s univerzitou stratou času. Výskum na univerzite trvá dlho, univerzita nie je pružná, výsledok nie je zaručený a firma potrebuje zarobiť. Z pohľadu univerzity chcú firmy často všetko zadarmo, bez adekvátnej podpory a neraz vytvárajú neprimeraný tlak na zamestnancov univerzity. Tí musia okrem výskumu vykonávať aj výučbu, ktorá je často časovo náročnejšia na prípravu ako samotný výskum, a ešte aj byrokratické úkony, pretože podporné orgány na univerzitách sú často nefunkčné.

Na prvý pohľad jeden nepotrebuje druhého. Každý má svoje problémy. Potom sa však v národných grantových schémach objavujú projekty „do šuflíka“, kde ovca aj vlk dostanú najesť zo štátnej kasy. Štátneho úradníka aj tak nezaujíma výsledok projektu, stačí, že bude dobre označený (napr. nálepka aj na sieťovom kábli) a bude k nemu kopu papierov. Tomu vravím efektivita.

Na druhý pohľad by mala byť spolupráca univerzity s praxou veľmi výhodná pre obe strany. Len treba nájsť rozumný model. Firmy musia pochopiť, že spolupráca s univerzitou je dlhodobá. Nemôžu očakávať výsledky behom pár mesiacov, takisto musia počítať s rizikovou investíciou do výskumu. Výskum je však pre rozvoj firmy potrebný a nositeľom výskumu sú univerzity. Štát by mal univerzitám pomôcť získať pozíciu dobrého partnera na výskum.

Preto vyzývam štát, aby zrušil zbytočnú papierovú záťaž k projektom. Výskumníci sa majú venovať výskumu, nie vypĺňaniu výkazov, prieskumu trhu či hľadaniu najlacnejšieho ubytovania na mieste konania konferencie. Preto vyzývam štát, aby zrušil nefungujúce verejné obstarávanie. Nech štát umožní ušetrené prostriedky preniesť do ďalšieho roka alebo do inej položky bez ďalšieho byrokratického zaťaženia. Veď tak by boli výskumníci nútení šetriť na lepšie zariadenie, na väčšiu výplatu. Že by mohli minúť peniaze aj na nezmyselné veci? Veď nech výsledky projektu kontroluje odborník v danej oblasti, hoc aj zo zahraničia, nie úradník. Nech posúdi, či boli prostriedky vynaložené adekvátne vzhľadom na vykonaný výskum. Kopu úradníkov by si však nezastalo svoje miesto. Dokáže si štát nastaviť zrkadlo?