Druhým dôvodom, prečo sme Národné centrum robotiky (NCR) zakladali, bola existujúca konkurencia na poli robotiky, ktorá je podľa nás na Slovensku zbytočná. Akademické pracoviská pôsobiace v tejto oblasti chrlia jeden projekt za druhým, len aby nejako prežili. Každé takéto pracovisko strávi x hodín času vymýšľaním takýchto projektov, na ktoré nakoniec dostane pár tisíc eur na rok. Je to neefektívne strávený čas. Radi by sme slovenských robotikov (a nielen ich) spojili do zmysluplnejších projektov. Spojením viacerých pracovísk do jedného projektu sa počet hodín strávených na príprave projektu adekvátne podelí, podarí sa získať viac finančných prostriedkov a štátne prostriedky budú využité efektívnejšie. Ak máme byť konkurencieschopní aspoň v EÚ, musíme sa spájať, nie si konkurovať. Verím, že sa nám to práve s platformou NCR podarí. Okrem STU Bratislava sú čestnými členmi už aj akademici zo Žiliny a Košíc. Ďalších kvalitných odborníkov radi privítame.

Tretím dôvodom bola absencia špičkového laboratória v oblasti robotiky na pôde FEI STU. Aktuálne sme za dva roky prešli celkom slušným rozvojom. V laboratóriu NCR máme mnoho priemyselných (od firiem Kuka, Schunk, ABB, Mistubishi, Yaskawa) a servisných robotov (slovenský prototyp MRVK, YouBot, drony DJI, systémy iRobot Create). Naozaj je na čom pracovať. So zapojením študentov v rámci bakalárskych a diplomových prác zadaných priamo komerčnými subjektmi vznikajú naozaj zaujímavé výsledky. A sedia tu aj cez víkendy alebo cez prázdniny.