Snáď raz aj vďaka tým dvom vyššie zmieneným slovenským prípadom prídeme na to, že je zbytočný luxus nespolupracovať s kopou skvelých odborníkov pod hlavičkou Národného centra robotiky. Pochopil by som to, ak by som bol zástupca komerčného subjektu, ktorý má z toho priamy ekonomický benefit. No nie som a tie ekonomické benefity vznikajú skôr z našej práce pre našich partnerov. Chceme to robiť, chceme, aby slovenské firmy a slovenský inovačný priestor boli silné a aby sme obstáli minimálne v európskej konkurencii. A to nejde inak ako spájaním sa a spoluprácou. Snáď tá naša márnomyseľnosť raz ustúpi a synergické efekty z mnohonásobnej spolupráce dokážu našu energiu presmerovať tam, kde ju pri digitalizácii, auto­matizácii a robotizácii všetkých sfér života budeme potrebovať. Presne v duchu legendy o troch prútoch kráľa Svätopluka.

Tak čo, páni a dámy, ste pripravení spolupracovať? Pretože aktuálne nás v inováciách začínajú predbiehať aj krajiny ako Bulharsko a Rumunsko, pri všetkej úcte k výskumníkom a inovátorom z týchto krajín. Zvládneme to?