Vráťme sa však k našej štvorke a k faktom. Industry 4.0, presnejšie Industrie 4.0, je nemecký výrobný koncept hovoriaci o celkovej digitalizácii výrobného prostredia tak, aby nemecký priemysel zostal konkurencieschopný. Toľko k motivácii a vzniku tohto konceptu v roku 2011. Správy z Nemecka dokonca naznačujú, že tento koncept rozvíjajú a majú jasne prijatý plán s týmto konceptom do roku 2030 (https://www.mdpi.com/2413-4155/4/3/31). Žiadna 5.0, 6.0 či nebodaj 7.0. Či my sme viac ako Nemci? Chceme si niečo dokázať?

Päťka sa vraj zameriava na pôsobenie človeka v rámci výrobných technológií, tzv. human-centered approach. No vážení, na toto boli už v roku 2018 vypísané výzvy v Európe pod názvom Factories of the Future. Nikto to však vtedy nenazýval revolúciou, boli to len pokrokové technológie, ktoré bolo potrebné rozvíjať. A už vôbec nikto nemal vtedy potrebu číslovať to 5.0 a viac. Každý vedec, technik a pragmaticky zmýšľajúci človek, ktorý sa nezobudil v roku 2011, ani nemôže tento koncept nazvať revolúciou. Ide predsa o technológie, ktoré sa v čase nejako vyvíjajú, prepájajú a v podstate ide skôr o evolúciu. Keď v roku 2016 prednášal na Slovensku jeden z najvýznamnejších svetových robotikov prof. Siciliano, položili sme mu otázku, čo si myslí o Industry 4.0. On už vtedy hovoril, že je to viac slogan ako nejaká revolúcia. Vďaka mu za tento racionálny názor, ktorý zaznel aj na Slovensku.

My, čo sme princípy CIM (computer integrated manufacturing) vnímali už skôr, to určite za revolúciu zatiaľ nepovažujeme. Nemôžeme hovoriť o žiadnej zlomovej technológii, ako boli parné stroje, mechanizácia, dostupná elektrická energia, masová výroba, počítače alebo automatizácia. Áno, naša štvorka hovorí predovšetkým o kyberfyzických systémoch a ich komunikácii, ale neboli napríklad roboty alebo komunikujúce riadiace počítače vo výrobe už dávno pred rokom 2011? Asi tomu nerozumiem. No a potom príde niekto s číslom 5, 6, 7… alebo veď dajme si aj 25, no nie? Čo sa už naozaj všetci zbláznili? Bavme sa radšej o technológiách, o ich výhodách, dobrých príkladoch použitia a pod. No tieto marketingové slogany my technici prenechajme, prosím, iným. A skutočne sa venujme radšej technológiám než marketingu.