Iný príklad neefektívnosti riešenia pomocou UI je nájdenie najkratšej dráhy medzi bodom A a bodom B. Na to naozaj nepotrebujem UI, pretože ak sú oba body vo voľnom priestore, nič kratšie ako priamu spojnicu nenájdete. Mám model, poznám ako sa správa, mám optimálne riešenie, nepotrebujem UI. Pochopili ste, čo som chcel povedať? Nie som bojovníkom proti UI, naopak, som jej aktívnym používateľom, mám ju rád. UI je užitočný nástroj pre mnohé technické disciplíny, avšak nie je všemocná. Preto ma iritujú tvrdenia, že s UI je zrazu všetko lepšie. Programovanie či navigácia robotov… Iste, UI pomáha napríklad rozpoznať kontext prostredia v okolí robota, ale z bodu A do bodu B nevedie kratšia cesta ako priamka.

Na záver snáď len krátke zamyslenie. Ešte keď sa dalo cestovať, stretli sme sa v Helsinkách s kolegom prof. Sinčákom z Technickej univerzity v Košiciach a debatovali sme na tému, či by sme si sadli do lietadla riadeného len pomocou UI. Obaja sme sa jednoznačne zhodli, že nie. A čo vy?