Tok je však aj v našom živote. Keď sa odpojíme od rôznych stimulov a rozptyľovania, vieme sa dostať do stavu flow, v ktorom dokážeme podávať neuveriteľný výkon. Spôsoby riadenia plynulého toku a úzkych miest študujú v supermarketoch a mali by sa nimi zaoberať aj manažéri v zdravotníctve. Dokázali by sme zrýchliť diagnostiku, zvýšiť využitie kľúčových zdrojov, znížiť náklady, zvýšiť počet vybavených pacientov a ich spokojnosť. Poznám majiteľa zubnej kliniky, ktorý pochopil tok. Najskôr sa snažil vyťažovať zubárske kreslá, neskôr pochopil, že treba vyťažovať drahých lekárov. Plynulý tok je často založený na podporných procesoch a ľuďoch – logistikoch, zoraďovačoch, údržbároch, manipulantoch alebo skladníkoch. Drahé päťosové obrábacie centrum a jeho obsluha nesmú mať zbytočné výpadky. Lekár s vysokou odbornosťou má mať pri sebe tri sestry a ďalší personál, aby jeho kvalifikácia bola využitá adekvátne a prietok sa zvyšoval na maximum.

Na tok si spomeniem niekedy v dlhej kolóne. Na hlavnej ceste sa pohybuje množstvo áut krokom, občas zastavia a pustia dva-tri čakajúce automobily z vedľajšej cesty. Je to podobné, ako keby vodič, ktorý má na križovatke zelenú, zastavil a púšťal autá stojace na červenú.

Potrebujeme manažérov toku. Odborníkov, ktorí budú sledovať, kde sa hromadia ľudia alebo materiál, a ktorí dokážu spriechodniť úzke miesto. Všimol som si, že v Japonsku, krajine, od ktorej sme sa učili, ako fungujú plynulé toky vo firme Toyota, tento prístup funguje. Keď sa niekde na letisku, v supermarkete alebo v hoteli hromadili ľudia, okamžite niekto pribehol a hľadal riešenie. Máme veľa metód na riešenie toku, zníženie nákladov a zvýšenie výkonu pomocou plynulého toku. Je však zarážajúce, koľko ľudí stále nechápe jeho podstatu.