Ja som mal niekoľko problémov – baví ma veľa vecí a rád začínam nové projekty, nevedel som povedať nie a každému som chcel vyhovieť. Do kalendára som si písal iba pracovné úlohy. Výsledkom bolo preťaženie a nedokončovanie vecí, ale aj to, že mi na niektoré dôležité oblasti života „nezostal čas“ – spiritualita, rodina, oddych a šport, sebarozvoj. Pomohlo mi toto:

1. Selekcia a redukcia – začal som lepšie triediť to, čomu sa budem venovať a čo nechám tak. To, čo sa nám niekedy javí ako príležitosť, môže byť aj pokušenie.

2. Zastavenie sa a stíšenie – pravidelné návštevy kláštora mi pomáhajú v sebapoznávaní a uvedomovaní si dôležitých vecí v živote.

3. Naučil som sa hovoriť nie na obchodné stretnutia s ľuďmi, ktorí berú energiu, a projekty, v ktorých nemôžem byť užitočný.

4. Odstránil som oblasti, ktoré mi brali čas – napríklad TV, sociálne siete, internet, večierky a bankety.

5. Snažím sa maximálne koncentrovať na to, čo práve robím, dokončovať veci a nerobiť viac vecí súčasne.

6. Zistil som, že menej pracovať znamená urobiť viac a tak sa viac modlím, meditujem, nič nerobím (to mi ide najlepšie), športujem.