Keď nezostáva čas

Nerád používam slovné spojenie time management, pretože čas sa nedá riadiť, vrátiť späť ani spomaliť alebo uskladniť. Dajú sa však riadiť naše aktivity v čase, ktorý máme vymedzený – 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ide teda o riadenie seba. Veľa ľudí si myslí, že ich výkonnosť spočíva v tom, že si do kalendára zapíšu čo najviac úloh a snažia sa ich vykonať. Do kalendára si však treba napísať najskôr dôležité veci – skutočné priority, veľké kamene nášho života. Sú to aktivity, ktoré nás dovedú do cieľa. Ak nemáme smerovanie, nemáme priority. Často sa pýtam ľudí, čo je pre nich dôležité. Niektorí odpovedajú, že zdravie, rodina, vzťahy, iní spomínajú vzdelávanie, kariéru… Keď spolu rozoberáme, koľko času týmto prioritám venovali, často počúvam rôzne výhovorky, „ako im nezostal čas.“ V skutočnosti ale čas mali, len si ho zapratali inými vecami – naliehavými (pod časovým tlakom) a nedôležitými (priority niekoho iného).

Ja som mal niekoľko problémov – baví ma veľa vecí a rád začínam nové projekty, nevedel som povedať nie a každému som chcel vyhovieť. Do kalendára som si písal iba pracovné úlohy. Výsledkom bolo preťaženie a nedokončovanie vecí, ale aj to, že mi na niektoré dôležité oblasti života „nezostal čas“ – spiritualita, rodina, oddych a šport, sebarozvoj. Pomohlo mi toto:

1. Selekcia a redukcia – začal som lepšie triediť to, čomu sa budem venovať a čo nechám tak. To, čo sa nám niekedy javí ako príležitosť, môže byť aj pokušenie.

2. Zastavenie sa a stíšenie – pravidelné návštevy kláštora mi pomáhajú v sebapoznávaní a uvedomovaní si dôležitých vecí v živote.

3. Naučil som sa hovoriť nie na obchodné stretnutia s ľuďmi, ktorí berú energiu, a projekty, v ktorých nemôžem byť užitočný.

4. Odstránil som oblasti, ktoré mi brali čas – napríklad TV, sociálne siete, internet, večierky a bankety.

5. Snažím sa maximálne koncentrovať na to, čo práve robím, dokončovať veci a nerobiť viac vecí súčasne.

6. Zistil som, že menej pracovať znamená urobiť viac a tak sa viac modlím, meditujem, nič nerobím (to mi ide najlepšie), športujem.