Poznáte pojmy aditívna výroba, umelá inteligencia, autonómne vozidlá, bio výroba, big data, smart, blockchain, nanotechnológie, rozšírená realita, exponenciálne technológie a prelomové inovácie? Zmenia svet, v ktorom dnes žijeme, na nepoznanie. To, čo bolo vzácne a drahé, stane sa dostupným a lacným. Bol som nedávno na prednáškach, kde som videl technológie, ktoré zlacňujú energiu, prístup k informáciám a vzdelaniu, vodu, zlepšujú život chorým a postihnutým ľuďom, prinášajú lepšiu mobilitu a bezpečnosť. Digitálne technológie každý rok zdvojnásobujú svoje výkony a znižujú ceny. Exponenciálne rastú výkony technológií a technologických firiem a skracujú sa aj časové intervaly prelomových zmien.

Prichádzajú trendy, ktoré pochovávajú starý svet hierarchických inštitúcií, zbytočných medzičlánkov, bánk a korporácií. Ľudská práca bude iná. Všetky činnosti, ktoré sa dajú opísať procesmi, postupmi a štandardmi, preberú stroje. Pre ľudí zostane práca hodná ľudskej bytosti – taká, v ktorej treba tvorivosť, predstavivosť, empatiu, emócie a zmysel pre hru a zábavu. Často počúvam výhrady, že niektorí ľudia nemajú schopnosť tvoriť a radšej pracujú za peniaze na linke v podniku. Profesor John Hagel k tomu povedal: „Choďte sa pozrieť na malé deti, ktoré sa hrajú – neuvidíte medzi nimi rozdiely.“ Až neskôr, keď dospejú, sa niektorí stávajú ľudskými zdrojmi. Mali smolu. Museli chodiť do tradičnej školy a práce, kde ich naučili plniť inštrukcie a úlohy od nadriadených.

V práci budúcnosti sa viac uplatní ženský archetyp, ktorý zbiera informácie, prepája znalosti, sleduje dlhodobé smerovanie, má empatiu a vie budovať vzťahy, dôveru, spoluprácu, rozvíja emócie a vidí celok. Mužský archetyp sa zameriava viac na proces a krátkodobé ciele, riadenie a kontrolu, iba na časť celku, viac používa racionálne uvažovanie ako emócie a intuíciu.

V novom svete sa budeme musieť naučiť rýchlejšie a agilnejšie inovovať zdola, nebáť sa prekračovať hranice odboru a toho, čo je dovolené, poznávať trendy a integrovať exponenciálne technológie.

Zmeňme biznis model a zničme svoj biznis skôr, ako to urobia naši konkurenti. Zostaňme ľuďmi a využívajme nové technológie na humanizáciu a zlepšenie sveta pre všetkých.